en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Студентски съвет

Орган на защита на общите интереси на обучаващите се е Студентският съвет. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на висшето училище. Мандатът на студентите и докторантите в Общото събрание и в Студентския съвет на висшето училище е две години с право да бъдат избирани за още един мандат.

 

Състав Телефон (+ 359) E-mail
Председател
Хасан Мустафов Хасанов
0877775378 ss.vsu.l.k@gmail.com

Зам.-председател

Александър Ангелов Райчевски

0887410581 aleksandar.raychevski@gmail.com

Секретар

Диана Илиянова Димитрова
0885118154 diana12123@abv.bg

Член

Мартина Антонова Алексиева

0876117747 mac.mm@abv.bg

Член

Минко Сашев Минков

0884755711 mirko_97@abv.bg

 

 

208 0.066