Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Акредитация Институционална акредитация Програмна акредитация
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Институционална акредитация

Институционална акредитация

Акредитацията на висшите училища в България се осъществява от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Институционалната акредитация е резултат от оценка на:

  • начина, по който висшето училище осъществява предмета на дейността и целите си като организация в съответствие с чл. 17 от Закона за висшето образование;
  • ефективността, с която висшето училище контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите области на висшето образование и професионални направления.

Процедурата, открита от Акредитационният съвет на НАОА на 12.01.2017 г., по Искане № 918 от 12.12.2016 г. е завършила с решение на Акредитационният съвет на НАОА, гласувано на заседание, проведено на 19.07.2018 г., с което:

  • Висшето строително училище "Любен Каравалов" получава институционална акредитация с обща оценка по критериите 8.98.
  • Срокът на валидност на акредитацията е ПЕТ години.
  • Капацитетът на висшето училище е 1800 студенти и докторанти.

pdf Копие на съобщението от Председателя на НАОА до Ректора на ВСУ

Вижте повече на страница "Висши училища" на сайта на НАОА.

 

347 0.494

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...