en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта


Визитна картичка

Наименование

Висше строително училище „Любен Каравелов“

Представлявано от

проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов

Статут

Висше държавно специализирано училище, съгласно чл. 17, ал. 4 от ЗВО,
акредитирано от НАОА

Седалище и адрес

гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175

Комуникационна информация

телефон - 80 29 100
факс - 80 29 101
e-mail: vsu@vsu.bg
web-адрес: www.vsu.bg

Легитимиращи документи за откриване и преобразуване на училището

Височайший Указ № 22/18.10.1938 г. на Негово Величество Цар Борис III
Указ № 1815/16.08.1973 г. на Държавния съвет за преминаване към висш курс на обучение под наименование ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов”
Указ № 248/15.08.1991 г. на Президента на Р България за преименуване във ВВИСУ “Л. Каравелов”
Указ № 272/14.07.2000 г. на Народното събрание за девоенизиране и преименуване във ВСУ “Л. Каравелов”

БУЛСТАТ

BG 131207254

IBAN Разплащателна сметка

BG02 BNBG 9661 3100 1461 01

IBAN Набирателна сметка

BG90 BNBG 9661 3300 1461 01

IBAN Валутна сметка

BG51 BNBG 9661 3400 1461 40

BIC код на банка "БНБ"

BNBGBGSD

 


print Печат

 

 

14 0.007