На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Борислав Даалов доц. д-р инж. Веселин Славчев ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков проф. д-р инж. Тотю Даалов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Катедра Строителни конструкции

 

Катедра "Строителни конструкции"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Ръководител катедра
доц. д-р инж. Димо Марков Кисов
80 29 154dkisov@abv.bg
понеделник от 8.00 до 10.00
2доц. д-р инж. Георги Дянков Георгиев80 29 153gdg@vsu.bg
понеделник 12:00 - 14:00 ч.
3доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев80 29 164georgiev.todor.d@gmail.com
консултациите - в каб. 59, бл. 1; вторник: от 9,30 до 11,00 часа петък : от 11,30 до 12:00 часа
4доц. д-р инж. Борислав Тотев Даалов80 29 169bobdaal@abv.bg
вторник и четвъртък от 13:30 до 15:30 часа
5доц. д-р инж. Веселин Славчев Славчев80 29 169slavchev@vsu.bg
Понеделник: 13:30 - 15:30
6гл. ас. д-р инж. Пламена Балева baleva_josifova@abv.bg
Вторник и четвъртък 13:30 - 14:30
7ас. инж. Венцислав Георгиев Йорданов - на хонорар80 29 177v.yordan@abv.bg
сряда 8.00 - 10.00
8ас. инж. Станислав Петров Рачев - на хонорар80 29 165rachev@vsu.bg

понеделник: 14:00 до 16:00
четвъртък: 15:35 до 16:30

9гл. ас. д-р инж. Иван Йорданов Иванчев80 29 154iivanchev@mail.bg
петък (22.06.2018г.) 09:30 - 11:30 ч.
10ас. инж. Станислав Петров Цветков - на хонорар st.cvetkov@vsu.bg
понеделник: 10:00-12:00ч.- задочно обучение; понеделник: 13:00-15:00ч.- редовно обучение. каб.78, ет.4, бл.1
11ас. инж. Антон Недялков Гороломов  
12проф. д-р инж. Тотю Бориславов Даалов - гост преподавател80 29 110 

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

Автоматизация на строително-конструктивното проектиране, 6 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Антисеизмично осигуряване на сгради, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Антисеизмично осигуряване на сградите, 6 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Антисеизмично проектиране на сгради и съоръжения, 1 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Експериментално изследване и обследване на строителни конструкции, 2 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Зидани конструкции - избираема, 8 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Линейна алгебра и аналитична геометрия, 1 сем., 2016, специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма
Мостове, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Мостове, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Обследване и изпитване на строителни конструкции, 8 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Обследване и изпитване на строителни конструкции, 8 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Специални метални конструкции, 2 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Стоманени конструкции, 5 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманени конструкции, 6 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Стоманени конструкции – развитие на теорията и практиката, 1 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Стоманени, дървени и пластмасови конструкции, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Стоманени, дървени и пластмасови конструкции, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Стоманобетон, 5 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетон, 6 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Стоманобетон, 6 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетонни конструкции, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Стоманобетонни конструкции, 6 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетонни конструкции, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетонни конструкции, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Съвременни компютърни изчислителни методи в строително-конструктивното проектиране, 1 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции

По стари учебни планове

Автоматизация на строително-конструктивното проектиране , 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Дървени и пластмасови конструкции, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Дървени и пластмасови конструкции, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Мостове, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Мостове, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Обследване и изпитване на строителни конструкции, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманени и дървени конструкции, 6 сем., 2011, специалност: Архитектура
Стоманени и дървени конструкции, 7 сем., 2011, специалност: Архитектура
Стоманени конструкции, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманени конструкции, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетон, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетон, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетонни конструкции , 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманобетонни конструкции , 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

 

8 0.005