en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Саниране и дизайн на сгради
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Степен професионален бакалавър

Образователно-квалификационната степен “професионален бакалавър” е степен на професионално висше образование. Тя се присъжда след завършено обучение в Колежа по строителство на ВСУ със срок на подготовка 3 години за редовно обучение и 3,5 години за задочно обучение.

Завършилите колежа могат да продължат образованието си за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” при условия и ред, определени в Правилника за дейността на ВСУ.

 

184 0.618