На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
(СЛЕД БАКАЛАВЪР)

ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

ВСУ „Л. Каравелов“ обявява прием в магистърските специализации след завършена ОКС „бакалавър“ - платено обучение:

Строителни конструкции“,
Управление на инвестиционни проекти“ и
Технология и управление на строителството

Срок за подаване на документи от 12.02.2018 г. до 22.02.2018 г.

Записване – 23.02.2018 г. до 01.03.2018 г.

За повече информация – вижте по-долу реда за прием на съответната специализация.

Ред за прием

За да се запознаете с реда за прием по обявените специализации,
щракнете върху наименованието на специализацията.

  1. СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
    Специалност „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
  2. АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

 

Повече информация за магистърските програми във ВСУ - на страница "Магистърски програми".

Класиране

 

14 0.003