en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Прием 2017 Онлайн кандидатстване Ако имате въпроси Създаване на профил Влизане в моя профил Календарен график Брой места по специалности Незаети места Подаване на кандидатстудентски документи по ел. поща Входни данни Резултати от изпити Класиране Контакти
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2017 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Как се кандидатства през сайта на ВСУ?

 1. Създава се профил през страница "Създаване на профил".
 2. Влиза се в създадения профил през страница "Влизане в моя профил".
  В личната страница на профила, която се отваря след влизането с имейла и паролата, зададени при създаване на профила, се попълват три типа данни:
  • Данни за профила: трите имена, и телефон за контакт
  • Данни за кандидат-студента: адрес, училище, номер на диплома, оценки и т.н.
  • Данни за изпитната сесия: предпочитани специалности, отказ от някои изпити, платени такси.
 3. За явяване на изпити и класиране се изисква заплащане на такси (вижте чл. 6, ал. 6 и чл. 7, ал. 4 от правилника за прием), които при онлайн кандидатстване трябва да се приведат по банков път и на страницата на профила да се попълни: сумата на платените такси и датата на вносната бележка. (Таксите за всички изпити се внасят с един общ превод и една вносна бележка. Във вносната бележка като основание за плащане се попълва "Прием 2017", а името на вносителя трябва да съвпада с името на кандедат-студента.)
 4. След като от счетоводството на ВСУ се потвърди, че необходимите такси са платени, данните от профила се блокират, за да не бъдат променени повече, и в този вид остават в информационната система за следващи обработки. Влезте в профила си и ще видите дали това е направено.
 5. За изясняване на всички въпроси, свързани с попълване на данни, проверки и потвърждения на тези данни, уведомления и др. се комуникира по имейл и телефон.

При забелязване на каквато и да било нередност в работата на системата, моля съобщете това на телефон 0898 265530 (Сайт администратор - Ваньо Георгиев).

Ако сте си направили профил за онлайн кандидатстване, но се затрудните, моля, обадете се за помощ, а не дублирайте това и с друг начин за подаване на документи. Използването на различни начини за подаване на докменти от един кандидат-студент, само забавя работата на екипа по приема, а не създава по-голяма сигурност.

 

 

234 0.266