en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов доц. д-р инж. Георги Годинячки доц. д-р инж. Христина Заякова ас. инж. Андрей Михайлов гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов Ниско строителство
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Йордан Дмитров Велинов
Лични данни
Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 146

e-mail

velinov@vsu.bg

Образование
1985 – 1990

ВИАС - София

Специалност

“Геодезия, фотограметрия и картография"

Степен

магистър

Професионална реализация
1996 - .......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Асистент

Научни интереси

Геодезия

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Водени учебни занятия

ССС-7. Геодезия – упражнения

САСС-9. Геодезия и кадастър – упражнения

ССС-2.5. Геодезия – упражнения

СДС-2.5. Геодезия – упражнения

А-25. Геодезия – упражнения

ССС-И.2.1. Инженерна геодезия – упражнения

Публикации

5 броя


 

286 0.139