На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Лабораторно-изследователски комплекс Ръководство на ЛИК Лаборатории на ЛИК Център за оценяване на строителни продукти Лаборатория ЛИНОМИ
Затваряне Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Компютърно-информационен комплекс Библиотека Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Списък 18

СПИСЪК

на строителните продукти в обхвата на разрешение № РОССП – 18 от 25.10.2004 г. за оценяване на съответствието, издадено на Висше строително училище “Любен Каравелов” с идентификационен номер 023 от регистъра на Държавната агенция за метрология и технически надзор


Наименование и пореден номер на продукта съгласно Номенклатурата на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 “Групи строителни продукти” от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти Система за оценяване на съответствието

1. Цимент

2. Вар

3. Хидравлични свързващи вещества за пътища

4. Бетон, изготвен в заводски условия

5. Добавъчни материали


6. Химични добавки

7. Минерални добавки тип І

8. Минерални добавки тип ІІ

9. Влакна за бетони и разтвори

10. Продукти за защита и ремонт на бетон

11. Стоманени продукти за армировка на стоманобетонни конструкции

12. Предварително изготвени бетонни и стомано- бетонни продукти от обикновен бетон, от бетон с леки добавъчни материали и от автоклавен газобетон

13. Тухли и блокове от І категория

14. Строителни разтвори, произведени в заводски условия, проектирани за зидария и доставяни като суха смес или готов разтвор

15. Стенни връзки за зидарии, планки, окачвачи, опор- ни ъгли, щурцове, армировка в хоризонтални фуги

16. Тухли и блокове за зидария с вградени топлоизолационни материали откъм страната, изложена на огън

17. Горещовалцувани, студеноформувани или по друг начин произведени метални профили (T, L, H, U, Z, I, коритообразни, трапецовидни, кухи, тръбни), ламарини, шини, листове, пръти, отливки, защитени или незащитени срещу корозия

18. Метални елементи за конструкции – ферми, греди, колони, стълби, пилоти, шпунтови стени, профили с точни размери, релси и траверси, метални рамки за окачени тавани

19. Материали за заваряване

20. Съединителни средства за метални конструкции – нитове, болтове, щифтове, винтове, съединителни средства за железопътни линии

21. Лагери за конструкции

22. Комплекти неносещи фасадни стени

23. Комплекти вътрешни преградни стени

24. Дървесни плочи (панели) от монолитна или многослойна дървесина

25. Продукти от монолитна дървесина за дървени конструкции – елементи и комплекти

26. Съединителни средства за дървесина – дюбели, винтове, болтове, клечки и др.

27. Съединителни плочи, перфорирани плочи, ноктеви плочи

28. Гипсови продукти

29. Продукти за довършителни работи на външни и вътрешни стени или тавани – панели, сандвич- панели, плочи, плочки, комплекти окачени тавани, стенни рулонни покрития, облицовки на тавани, ленти, профили, рамки за окачване

30. Комплекти за външни стенни облицовки

31. Комплекти за остъкляване и уплътняване тип І и ІІІ

32. Плоски и профилирани листове, керемиди, каменни плочи, шиферни плочи, шиндли, комбинирани или сандвич-панели, покривни первази, корнизи, асфалтови покрития, покривни настилки, системи за достъп, пътеки, площадки, опорни елементи, механични съединителни средства, аксесоари за покривни покрития, спомагателни продукти

33. Самоносещи се прозрачни покривни комплекти

34. Хидроизолационни гъвкави листове за стени, за покриви, за подложни слоеве за покриви, за регулиране на водни пари, покривни листове

35. Хидроизолационни покривни комплекти, полагани в течно състояние

36. Комплекти хидроизолационни покривни мембрани с механично закрепване

37. Комплекти водонепропускливи покрития за подове и стени в мокри помещения

38. Твърди подови покрития за вътрешно приложение

39. Гъвкави и текстилни подови покрития за вътрешно приложение

40. Продукти за изравняване на под за вътрешно приложение

41. Врати (със или без обков)

42. Прозорци от всички видове материали (със или без обков)

43. Продукти за топлоизолация

44. Сглобяеми комплекти за топлоизолация на фасадни стени

45. Външни топлоизолационни комбинирани системи/комплекти с мазилка

46. Лепила за конструкции

47. Лепила за плочки

48. Битуми

49. Битумни смеси и продукти за повърхностна обработка

50. Хидроизолационни продукти и комплекти за мостове

51. Комплекти за хидроизолация на мостове за полагане в течно състояние

52. Комплекти за защита от падащи скални материали

53. Продукти за маркиране на пътища – стъклени перли, добавки против хлъзгане, постоянни маркировъчни ленти, предварително изготвени маркировки, бои за пътна маркировка, светло- отразяващи кабари; системи за ограничаване на движението на превозни средства и пешеходци

54. Геопродукти

55. Продукти за отпадъчни води, комплекти за отпадъчни води във и извън сгради; септични ями

56. Предварително изготвени дренажни канали

57. Продукти, които не са в контакт с вода за човешко потребление

58. Продукти в контакт с вода за човешко потребление

59. Предварително изготвени комини, елементи, димоотводи

60. Неносещ оставащ кофраж – кухи блокове или панели от изолационен материал или комбинация от изолационен материал и други материали

61. Предварително изготвени комплекти за къщи с дървена конструкция

62. Предварително изготвени комплекти за къщи със стоманобетонна конструкция; предварително изготвени обемни клетки

63. Метални закотвящи устройства тежък тип за влагане в бетон

64. Метални закотвящи устройства лек тип за влагане в бетон

65. Метални инжекционни анкерни устройства за зидарии

66. Пластмасови закотвящи устройства за влагане в бетон и зидария

67. Съединителни елементи за фуги на конструкции


68. Устройства за дилатационни фуги за мостове

1.1, 1.2, 1.3 и 1.4

1.5

1.6

2.1

3.1, 3.2, 3.3, 3.4,

3.5 и 3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1 и 5.2


6.17.1

7.27.6


7.78.1

8.2
8.3

8.49.1

10.1

10.2

11.1


11.2


11.4


11.5


12.1, 12.2 и 12.3

13.1, 13.2, 13.3, 13.4,

13.5и 13.6
13.8

14.10


15.1, 15.2, 15.3, 15.4,

15.5и 15.7


15.8

16.1, 16.2 и 16.316.4


16.5


16.6


17.2

17.3


17.5


18.1

18.3


19.1

19.2


19.3


20.1

20.2

22.1

22.2, 22.3 и 22.6 1


22.4


22.7


22.8

22.9


23.1

24.2 и 24.3


24.4

25.1, 25.3, 25.4 и 25.5


26.1


28.1


30.131.1


31.233.1


33.2


33.3


33.4


35.1


36.1

1+

2

2+

1+

2+


2+

2+

1+

1 или 3

2+

1+


2+2+

2+3


2+2

2+
2+

2+1 или 3

1 или 3

1 или 3

1 или 3


2+


3


2+


3

3

3

2+


33

2+ или 33


2+


2+


3

3


3


1 или 3

1 или 3


3

1 или 3


1 или 2+


2+

3

2+

2+ или 3


2+


2+


1

1


2+

3


3

1 или 3


1


2+


2+1


11


2+


1


2+


1, 2+ или 3

1


 

451 0.146