en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Отдел "Обща администрация" (ОА) Учебни дейности Секретар на ректор Сектор "Сътрудничество" Съобщения и обяви
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Отдел "Обща администрация" (ОА)

Отдел "Обща администрация"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ръководител отдел
Вяра Димитрова Димитрова
80 29 111was.bg@mail.bg
2Деловодител
Лилия Александрова Лазарова
80 29 100 
3Експерт учебна дейност
Наира Бабаян
80 29 116 или
80 29 190
naira.babayan@vsu.bg
4Експерт Връзки с обществеността
Десислава Венева Димитрова
tel./fax
80 29 120
vsu@vsu.bg
5Експерт Международно сътрудничество
Нели Георгиева Йорданова
tel./fax
80 29 188
intoffice.vsu@gmail.com
6Организатор кандидатстудентска кампания
Вяра Димитрова Димитрова
80 29 111was.bg@mail.bg
7Ръководител Охрана
Недялко Гороломов
80 29 115 

 

275 0.253