Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Графици за изпити

Редовна сесия

от 7.01 до 25.01.2019 г.

1

ОСК “магистър”, специалност „Архитектура” - стар файл -  7:37:26 21 декември 2018

ОСК “бакалавър”, специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” - 2 и 3 курс - стар файл -  7:38:17 21 декември 2018

ОСК “бакалавър”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” - с преподаване на английски език - стар файл -  7:38:47 21 декември 2018

----
1 Час и дата на последната промяна на файла.

Поправителна сесия

от 28.01 до 8.02.2019 г.

КС "бакалавър", специалност „ССС" - стар файл - 15:58:02 17 януари 2019

ОСК “бакалавър”, специалност „САСС” - стар файл - 15:58:39 17 януари 2019

ОСК “магистър”, специалност „Архитектура” - стар файл - 15:59:04 17 януари 2019

Степен “бакалавър”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” - с преподаване на английски език - стар файл -  8:23:52 18 януари 2019

Годишни графици за изпити

Редовно и задочно обучение след средно образование

ОКС "бакалавър", специалности: ССС, СИ и СМ - 15:00:02 28 февруари 2019

ОКС "магистър", специалност Архитектура - 15:00:21 28 февруари 2019

Магистърски програми задочно обучение след бакалавър

ОКС "магистър" след "бакалавър", специалност "Опазване на архитектурно наследство" - стар файл - 11:41:24  8 юни 2018

ОКС "магистър" след "бакалавър", специалност "Строителни конструкции" - 17:57:26 12 февруари 2019

ОКС "магистър" след "бакалавър", специалност "Управление на инвестиционни проекти" - 17:58:46 12 февруари 2019

ОКС "магистър" след "бакалавър" - специалност "Технология и управление на строителството" - 17:59:55 12 февруари 2019

 

 

 

357 0.215

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...