en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Графици за изпити

Редовна изпитна сесия от 08.01 до 02.02.2018г.

Степен “бакалавър”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” - с преподаване на български език

Степен “магистър”, специалност „Архитектура”

Степен “бакалавър”, специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”

Степен “бакалавър”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” - с преподаване на английски език

Редовно и задочно обучение след средно образование

ОКС "бакалавър", специалности: ССС, СИ и СМ

ОКС "бакалавър", специалност САСС
Изпитните дати за спец. САСС са синхронизирани със спец. ССС и Архитектура

ОКС "магистър", специалност Архитектура

 

Магистърски програми задочно обучение след бакалавър

ОКС "магистър" след "бакалавър" - специализация "Строителни конструкции"

ОКС "магистър" след "бакалавър" - специализация "Управление на инвестиционни проекти"

ОКС "магистър" след "бакалавър" - специализация "Технология и управление на строителството"

 

 

 

493 0.111