Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Разпис на учебните занятия

Начало и край на аудиторните часове

Редовно обучение

I-ви курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС - 16:41:19 12 февруари 2019 1


ОКС "магистър" специалност "Архитектура" - 16:13:02 26 февруари 2019

----
1 Час и дата на последната промяна на файла.

II-ри курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС и СМ - 18:04:50  7 март 2019


Classes for 2nd Year Foreign Undergraduate Students - 18:05:40  7 март 2019


ОКС "магистър" специалност "Архитектура" - 11:02:04  8 февруари 2019

III-ти курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС - 11:28:19 20 март 2019


Classes for 3rd Year Foreign Undergraduate Students - 11:26:06 20 март 2019


ОКС "бакалавър" специалност САСС - 11:27:59 20 март 2019


ОКС "магистър" специалност "Архитектура" - 16:35:12  5 февруари 2019

IV-ти курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС - стар файл - 15:57:16 18 февруари 2019


Classes for 4th Year Foreign Undergraduate Students - 15:57:41 18 февруари 2019


ОКС "бакалавър" специалност САСС - стар файл - 16:23:03  5 февруари 2019


ОКС "магистър" специалност "Архитектура" - 16:11:13 26 февруари 2019


ОКС "магистър" специалност "Архитектура", след САСС - 16:32:45  5 февруари 2019

V-ти курс


ОКС "магистър" специалност "Архитектура" - 16:30:42  5 февруари 2019


ОКС "магистър" специалност "Архитектура", след САСС - 16:12:19 26 февруари 2019

 

Задочно обучение

I-ви курс


Специалност: ССС - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование - стар файл - 16:19:14 10 януари 2019


Специалност: СИ и СМ - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование - стар файл - 16:24:48 10 януари 2019


Специалност: СК и ТУС - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование - стар файл - 16:25:30 10 януари 2019


Специалност: "Технология и управление на строителството", ОКС "магистър" след бакалавър - стар файл - 16:54:49 19 декември 2018


Специалност: "Управление на инвестиционни проекти", ОКС "магистър" след бакалавър - стар файл - 16:55:51 19 декември 2018


Специалност: "Строителни конструкции", ОКС "магистър" след бакалавър - стар файл - 16:57:06 19 декември 2018


ОКС "магистър" специалност "Дизайн" - от 20.10.2018 г. до 10.11.2018 г. - стар файл - 11:39:55 16 октомври 2018


ОКС "магистър" специалност "Урбанизъм" - от 22.10 до 10.11.2018 г. - стар файл - 11:42:42 16 октомври 2018


ОКС "магистър" специалност "Опазване на недвижимото архитектурно наследство" - от 08.04 до 21.04 2019 г. -  7:42:19 21 декември 2018

II-ри курс


Специалност: ССС - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование - стар файл - 11:44:32 11 януари 2019


Специалност: СИ и СМ - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование - стар файл - 11:45:09 11 януари 2019


Специалност: СК и ТУС - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование - стар файл - 11:45:47 11 януари 2019


Специалност "Строителен мениджмънт" - ОКС "бакалавър" - стар файл - 12:50:01 12 януари 2018

III-ти курс


Специалност: ССС - ОКС "бакалавър" - стар файл -  8:45:52  7 януари 2019Специалност "Строителен мениджмънт"
- стар файл - 11:47:21 11 януари 2019

IV-ти курс


Специалност: ССС - ОКС "бакалавър" - стар файл - 15:29:42  8 януари 2019V-ти курс


Специалност: ССС - ОКС "бакалавър" - стар файл - 17:06:03 19 декември 2018

 

 

8 0.004

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...