Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Кандидатстване във ВСУ

  1. Образованието получено във ВСУ “Любен Каравелов” покрива всички степени на висшето образование (“бакалавър”, “магистър” и “доктор” за специалността Строителство на сгради и съоръжения, както и степента “магистър” за специалността “Архитектура”. В Аархитектурния факултет на училището има потенциал от квалифицирани преподаватели за подготовка и по научната и образователна степен “доктор” за специалността “Архитектура”.
  2. ВСУ “Любен Каравелов” притежава много добра материална и битова база, което създава условия за учебна и научноизследователска работа на студентите на съвременно ниво, както и добре обособен студентски кампус.
  3. Достойнството на ВСУ “Любен Каравелов” е добре подготвения академичен състав, който е мотивиран да провежда обучението на студентите в съответствие със съвременните изисквания в областта на строителството и архитектурата.

Силни страни на ВСУ “Любен Каравелов”, посочени в доклад на НАОА

 

408 0.405

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...