bg

Logo

Vision

Sustainability

Ultimacy

175 Suhodolska Street, 1373 Sofia, BULGARIA, Phone: +359 2 80 29 188, e-mail: vsu@vsu.bg

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

facebook  my.vsu.bg  Поща

News

Civil Engineering Convention - CivilCon’2017, 2-4 March 2017, Istanbul

Civil Engineering Convention - CivilCon’2017, 2-4 March 2017, Istanbul Invitation for Students The Civil Engineering Student Society, founded at the Civil Engineering Faculty of the Istanbul...
All news
 

Support: vsu@vsu.bg

Updates: site@vsu.bg

© 2016 USEA "L. Karavelov". All rights reserved.

309 0.340