bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Events

XV СВЕТОВНО ТРИЕНАЛЕ НА АРХИТЕКТУРАТА ИНТЕРАРХ 2018

30 March 2018

XV СВЕТОВНО ТРИЕНАЛЕ НА АРХИТЕКТУРАТА

ИНТЕРАРХ 2018

УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА ЗА УСТОЙЧИВ СВЯТ
13 16 Май 2018

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София Адрес
: бул. Христо Смирненски No 1, 1046 София, България

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

  1. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИИ

  2. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ

  3. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА АРХИТЕКТУРНИ КНИГИ И СПИСАНИЯ

    (публикувани след 2010 г.)
    Срок за регистрация и изпращане на проекти - 30.03.2018 г.

ДОБРОВОЛЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЕТО

Срок за регистрация – 10.11.2017 г.

Подробна информация за събитието, както и формулярите за участие, са публикувани на:

www.iaa-ngo.com

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА
тел.:
+359 879 601 259; имейл: iaarch@yahoo.com

 

219 0.227