bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Events

Приветствие

 1 November 2017

Уважаеми колеги,   

Уважаеми преподаватели, служители, студенти и докторанти,

                 Приемете моите най-сърдечни поздрави по повод 1 НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ! На този ден всички ние се прекланяме пред творците и пазителите на българската духовна и културна традиция. Убеден съм, че всички ние успешно ще продължим тяхното дело, съхранило българския дух и стремеж към овладяване на знанието. Нека не преставаме да будим своето съзнание за нашето наследство, което да съхраним и разширим през вековете за едно по-добро бъдеще на българския народ. Да обогатим и опазим българската духовност и копнежа по нови хоризонти в образованието и културата!

               Честит празник и много успехи!

30.10.2017 г. Ректор на ВСУ „Л. Каравелов”: проф. д.а.н арх. Борислав Борисов

 

218 0.145