bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Events

Приветствие

 1 November 2017

Уважаеми колеги,   

Уважаеми преподаватели, служители, студенти и докторанти,

                 Приемете моите най-сърдечни поздрави по повод 1 НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ! На този ден всички ние се прекланяме пред творците и пазителите на българската духовна и културна традиция. Убеден съм, че всички ние успешно ще продължим тяхното дело, съхранило българския дух и стремеж към овладяване на знанието. Нека не преставаме да будим своето съзнание за нашето наследство, което да съхраним и разширим през вековете за едно по-добро бъдеще на българския народ. Да обогатим и опазим българската духовност и копнежа по нови хоризонти в образованието и културата!

               Честит празник и много успехи!

30.10.2017 г. Ректор на ВСУ „Л. Каравелов”: проф. д.а.н арх. Борислав Борисов

 

350 0.215

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...