bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Технология и управление на строителството Въведение Учебен план
Close Master after Bachelor Building Structures Construction Technology Management of Investment Projects Construction Technology and Management
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Subject "Технология и управление на строителството"

Qualification: "строителен инженер по технология и управление на строителството"
Degree "Master"

Задължителни дисциплини

First year

 First semesterLectures,  Seminars,  PracticalForm of AssessmentCourse project assignmentECTS
credits
1Управление на проекти в строителството30 - 15 - 0current evaluation 2
2Съвременни кофражни системи и скелета 30 - 15 - 0current evaluation 1 course assignment4
3План за безопасност и здраве 15 - 15 - 0current evaluation 1 course project2
4Управление на финансовите ресурси в строителната фирма15 - 15 - 0current evaluation 3
5Технологии за изграждане на сложни сгради и съоръжения 30 - 30 - 0written examination 1 course project5
6Маркетинг и предприемачество в строителството 30 - 15 - 0written examination 1 course assignment3
7Управление на качеството и оценка на съответствието в строителството30 - 0 - 0current evaluation 2
8Production Plants in Construction30 - 15 - 0written examination 1 course project4
9Специфични технологии за довършителни, изолационни и инсталационни работи 30 - 15 - 0written examination 1 course assignment3
10Elective Subjects – Part 115 - 15 - 0 2
Total lecture and seminar hours: 40530
 Second semesterLectures,  Seminars,  PracticalForm of AssessmentCourse project assignmentECTS
credits
11Технологии за възстановяване и усилване на сгради и съоръжения 30 - 15 - 0 3
12Технологии за изграждане на пътища и транспортни съоръжения30 - 15 - 0 1 course assignment3
13Организация, оперативно ръководство и контрол на строежите 30 - 30 - 0 1 course project5
14Фасаден инженеринг15 - 15 - 0current evaluation 1 course assignment2
15Optional Subject15 - 15 - 0 2
Дипломна работа (II сем.) 15
Total lecture and seminar hours: 21030

Elective/Optional Subjects

First year

 First semesterLectures,  Seminars,  PracticalForm of AssessmentCourse project assignmentECTS
credits
Elective/Optional Subjects - Group 1
И-01 Управление на строителните отпадъци15 - 15 - 0 2
И-02 Автоматизирано проектиране на кофражни системи и скелета15 - 15 - 0 2
И-03 Договориране и управление на договорите в строителството15 - 15 - 0 2
И-04 Технологии за укрепване на дълбоки изкопи15 - 15 - 0 2
И-05 Управление на техническите активи на строителната фирма15 - 15 - 0 2

Optional Subjects

First year

 Second semesterLectures,  Seminars,  PracticalForm of AssessmentCourse project assignmentECTS
credits
Ф-1Ранно декофриране на стоманобетонни конструкции15 - 15 - 0 2
Ф-2Информационни технологии в управлението на строителството 15 - 15 - 0 2
Ф-3Контрол на качеството, допустими отклонения и приемане на СМР15 - 15 - 0 2
Ф-4Технологии за изпълнение на сглобяемо-монолитни и зидани конструкции 15 - 15 - 0 2
Ф-5Правна подготовка на строителния инженер15 - 15 - 0 2

 

292 0.430