bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Обявени конкурси Конкурси от 2016 г.
Close Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Current Projects Current Projects Completed Projects Announced Competitions Upcoming conferences Scientific Seminar Книги на ВСУ Consultation Activity CALL FOR PARTNERS Where to publish?
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Announced competitions

EEA Grants
Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

(за повече информация - http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257)


ПРОГРАМА BG09 „Фонд за стипендии на европейското икономическо пространство“
Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и научните изследвания чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на проекти.


МЯРКА „ПОДГОТВИТЕЛНИ ВИЗИТИ”

Срокове:
•    28.11.2014 г., 12 ч. българско време: подаване на документи в програмния оператор
•    30.12.2014 г.:  Обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

Мярката „Подготвителни визити” е разработена за висши училища и научни организации от България и от страните-донори, които желаят да създадат контакти и да положат основите на бъдещо двустранно или многостранно сътрудничество и развиване на съвместни дейности по другите мерки на програмата („Проекти за мобилност във висшето образование” и „Проекти за междуинституционално сътрудничество”).   
Институцията-кандидат трябва да има поне една институция-партньор, която да бъде домакин на подготвителната визита.  


МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2014/2015 АКАДЕМИЧНАГОДИНА

Срокове:
•    01.12.2014 г.: подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;
•    10.12.2014 г. в 12.00 ч. българско време: подаване на кандидатурите в програмния оператор;
•    10.01.2015 г.: обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2014/2015 АКАДЕМИЧНАГОДИНА

Срокове:
•    01.12.2014 г.: подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;
•    10.12.2014 г. в 12.00 ч. българско време: подаване на кандидатурите в програмния оператор;
•    10.01.2015 г.: обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор


МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Срокове:
•    30.11.2014 г., 12 ч. българско време: подаване на документи в програмния оператор
•    15.01.2015 г.:  Обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

 

189 0.700