bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Announced competitions

Конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност

НИС 2018

pdf СЪОБЩЕНИЕ До ръководителите на катедри във ВСУ „Любен Каравелов“

doc З А Я В К А за финансиране на проект за научни изследвания във ВСУ „Любен Каравелов“

pdf К А Л Е Н Д А Р Е Н Г Р А Ф И К за провеждане на конкурса и разработване на проекти за научни изследвания за 2018 във ВСУ „Л. Каравелов“ със средства, целево финансирани от Държавния бюджет

pdf НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

Крайният срок за подаване на заявките и информация за продължаващи проекти е
23.03.2018 г. (петък).

За организирането, провеждането, окончателното класиране на проектите и отчитането на конкурса по финансиране на научноизследователските проекти е назначена комисия за провеждане на конкурса за проекти (ПКП)в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р инж. Георги Франгов

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Проф. д-р инж. Банко Банков
  2. Проф. д-р арх. Антон Гугов
  3. Проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев
  4. Доц. д-р инж. Анита Хандрулева

Въпроси и коментари по конкурса - във Форум на преподавателите (във форума се влиза с име и парола за Moodle)

 

 

366 0.311

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...