bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Scientific Seminar Architectural Section Engineering Section
Close Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Current Projects Current Projects Completed Projects Announced Competitions Upcoming conferences Scientific Seminar Книги на ВСУ Consultation Activity CALL FOR PARTNERS Where to publish?
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Научен семинар

Свободен достъп до статии  от Taylor & Francis

Издателство Taylor & Francis е предоставило безплатен достъп до статии по инженерни науки на теми, предизвикали най-голям интерес през последната година. Предложението е валидно до края на 2015 г. Селекцията от статии се намира на адрес:

explore.tandfonline.com/page/est/engineering-most-popular

Десетте най-четените статии в областта на строителството и строителното инженрество за 2014 може да намерите на следните два линка: Building & Construction и Civil Engineering.

Архитектурна секция

Инженерна секция

 

194 1.357