bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Scientific Seminar Architectural Section Engineering Section
Close Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Current Projects Current Projects Completed Projects Announced Competitions Upcoming conferences Scientific Seminar Книги на ВСУ Consultation Activity CALL FOR PARTNERS Where to publish?
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Архитектурна секция

На 5-ти ноември от 9:00 часа в зала 203 на 2-ри корпус се проведе семинар на Архитектурната секция, на който се представи текущата работа по проектите от Научния план на ВСУ през 2014 г. Семинарът бе отворен за присъствие на преподаватели, докторанти, студенти и външни гости.

На семинара се обсъдиха следните девет презентации:
1. (сигн. 15/2014) Теоретично изследване и анализ на развитието на законодателната рамка в областта на териториалното устройство, градоустройството, инвестиционното проектиране и строителството (година 1-ва от 1)
ръководител и презентатор: доц. арх. Борислав Борисов

2. (сигн. 16/2014) Градоустройствен анализ, специализирано проучване и изработване на теоретична концепция – хипотеза за развитие на източната ос на главния градски център на гр. София (година 1-ва от 1)
ръководител и презентатор: доц. арх. Борислав Борисов

3. (сигн. 06/2014) Иновативни методи за създаване на тансегрити структури за приложение в архитектурата и строителството на сгради и съоръжения (година 1-ва от 2)
ръководител: доц. Веселин Кънчев
презентатор: гл. ас. арх. Юлия Илиева

4. (сигн. 07/2014) Разработване и експериментиране на тестова система за обучение и проверка на знания (година 1-ва от 1)
ръководител и презентатор: доц. Александра Иванова

5. (сигн. 05/2013) Солун-София. Сравнително изследване на паметници на архитектурата през Античността и Средновековието (година 2-ра от 3)
ръководител и презентатор: доц. Валентина Върбанова

6. (сигн. 06/2013) Метод за предизвикване на психически комфорт с архитектурно-строителни средства (година 2-ра от 2)
ръководител: доц. арх. Людмила Александрова
презентатор: гл. ас. арх.  Пламен Генов

7. (сигн. 07/2013) Цифровизиране на елементи, детайли и орнаменти от български възрожденски сгради (година 2-ра от 3)
ръководител: доц. арх. Борислав Борисов
презентатор: ас. арх. орислав Козарев

8. (сигн. 08/2013) Изследване на развитието на обществено - рекреационните функции в архитектурата на конните спортни бази (година 2-ра от 2)
ръководител: доц. арх. Борислав Борисов
презентатор: гл. ас. арх. Елена Динева-Василева

9. (сигн. 09/2013) Изследване на комуникационните пространства в обществените сгради” (година 2-ра от 2)
ръководител: доц. арх. Валентина Върбанова
презентатор: гл. ас. арх. Атанас Колев Василев

 

 

197 0.127