On October 18, 2018 USEA "Lyuben Karavelov" is celebrating 80 years since its establishment.

bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

 

Кандидатстудентска кампания в Атина, Гърция

На 15 и 16 март 2014 г. Ректорът на ВСУ „Л. Каравелов“ доц. Радан Иванов участва в 16-то международно изложение на образованието и кариерата в Атина, Гърция. По време на събитието той дава напътствия на кандидат-студентите относно начина за кандидатстване във ВСУ, цената и особеностите на живот в България и други въпроси свързани с обучението на чуждестранни граждани у нас. Проведе срещи с няколко консултантски фирми специализирани в подготовка на гръцки студенти за кандидатстване в чужбина. Заедно с колеги от други университети посети посолството на Р. България в Атина, където се срещна с посланика и културното аташе, на които бяха представени стратегии за набиране на студенти от Гърция.

Това посещение допринесе за получаване на ценни съвети и напътствия относно укрепване на доверието на потенциалните кандидати във ВСУ „Л. Каравелов“ като надеждна образователна институция.

 
инж. Боряна Димитрова
Секретар на Ректор & PR


 

389 0.108