bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Кандидатстудентска кампания в Атина, Гърция

На 15 и 16 март 2014 г. Ректорът на ВСУ „Л. Каравелов“ доц. Радан Иванов участва в 16-то международно изложение на образованието и кариерата в Атина, Гърция. По време на събитието той дава напътствия на кандидат-студентите относно начина за кандидатстване във ВСУ, цената и особеностите на живот в България и други въпроси свързани с обучението на чуждестранни граждани у нас. Проведе срещи с няколко консултантски фирми специализирани в подготовка на гръцки студенти за кандидатстване в чужбина. Заедно с колеги от други университети посети посолството на Р. България в Атина, където се срещна с посланика и културното аташе, на които бяха представени стратегии за набиране на студенти от Гърция.

Това посещение допринесе за получаване на ценни съвети и напътствия относно укрепване на доверието на потенциалните кандидати във ВСУ „Л. Каравелов“ като надеждна образователна институция.

 
инж. Боряна Димитрова
Секретар на Ректор & PR


 

15 0.010