bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Assoc. Prof. Dr. Blagovesta Ivanova-Tsotsova доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев Assoc. Prof. Dr. Architect Irena Spiridonova доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева ас. арх. Владимир Дамянов Urban Planning, Theory and History of Architecture
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Пенчо Кръстев Добрев

Лични данни

Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

София, 1373, ул. „Суходолска”, № 175, ВСУ”Л. Каравелов”

Телефон/ факс

0888 / 998- 196

e-mail

рentso_dobrev@abv.bg

Образование

 

висше

Научна специалност

02.17.09. Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство

Степен

доктор

 

 

Специалност

Ландшафтна архитектура

Степен

магистър

Професионална реализация

1971-1980 г.

Дирекция за научни изследвания при КНИПИ по благоустройство и комунално стопанство

 1981-1990 г.

Дирекция Градоустройство при КНИПИ по териториално устройство, градоустройство и архитектура

1991-1994 г.

Дирекция Благоустройство при Министерство на териториалното развитие и строителството

1994 – 1999 г.

Дирекция Зелена система при Столична община

1995 – 2003 г.

Департамент Културен туризъм при Нов Български университет

от 2000 г.

Междуведомствен експертен екологичен съвет при Министерство на околната среда и водите

от 2000 г.

Дирекция на Природен парк „Витоша”

от 2008 г.

Катедра Градоустройство, теория и история на архитектурата при Висше строително училище”Любен Каравелов”

Научни интереси

Ландшафтна архитектура, екология на урбанизираната среда, градоустройство и ландшафтно устройство

 

 

Членство в професионални организации

Камара на архитектите в България

Съюз на ландшафтните архитекти

 

 

Водени лекционни курсове

Организация, опазване и грижи за природните забележителности в България (НБУ);

Ландшафт на България и условия за екологичен туризъм(НБУ);

Ландшафтна архитектура(ВСУ);

Екология на урбанизираната среда(ВСУ)

 

 

Учебни пособия

Ръководство за обучение по проектиране по „Ландшафтна архитектура”, V курс Архитектура;

Ръководство за обучение по проектиране по „Ландшафтна архитектура и озеленяване”, ІІІ курс САСС;

Хидропаркове(монография), Архитектурно проектиране ХІІІ, V курс Архитектура;

Ландшафтна архитектура за устойчиво развитие(учебник)

 

 

Публикации и приложна дейност

Над 100 статии, доклади и монографии ; над 25 Екологични оценки и Доклади за ОВОС на устройствени планове; над 150 проекта по ландшафтна архитектура, градоустройство и териториално устройство и рекултивация на нарушени терени

 

 

 

328 0.738