bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Home Information Registration Fees Important dates Templates Настаняване Архив Organising Committee
Close ВСУ`2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Close Conference of VSU VSU`2016 Archive
Close Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Current Projects Current Projects Completed Projects Announced Competitions Upcoming conferences Scientific Seminar Книги на ВСУ Consultation Activity CALL FOR PARTNERS Where to publish?
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

VSU`2015

Международната научна конференцията на ВСУ се провежда всяка година в началото на месец юни. Международният научен комитет е съставен от известни български и чуждестранни учени, което е гаранция за високото ниво на представяните и публикуваните доклади и статии. Съорганизатори на Конференцията са български институции и професионални организации, функциониращи в областта на архитектурата и строителството. Традиционно в конференцията има възможност за участие под различни форми – устно докладване, представяне с постер, участие в дискусии, фирмено представяне, слушател и т.н. Освен това се организират съпътстващи мероприятия – фирмени изложения, конкурси за най-добър доклад на млад учен и за най-добър постер на студент.

Използвайте хипервръзките вляво за да получите допълнителна информация за конференцията ВСУ'2015

 

334 0.180