On October 18, 2018 USEA "Lyuben Karavelov" is celebrating 80 years since its establishment.

bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Профил на купувача PUBLIC PROCUREMENTS Buyer profile Messages Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП Помещения под наем, търгове, обяви
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ: „Доставка на вискозиметър за нуждите на ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София”

Краен срок за подаване на оферти: 06.01.2015 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 30.12.2014 г. Час: 16:00

 

Обществена поръчка за изпълнение на проект: BG161PO003-1.2.04 - 0031-C0001 „Оценка на остатъчния конструктивен ресурс като база за основно енергийно обновяване  на панелни сгради в Република България”

 

По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-1.2.04 - 0031-C0001 „Подкрепа за обновяване на оборудването за приложни цели”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007- 2013 г.

 

Договор с идентификационен  № BG161PO003-1.2.04-0031-C0001

 

Документи за участие в обществената поръчка

 

Протокол # 1 на Комисията за оценка на постъпилите оферти от 08.01.2015 г.

Публикуван тук: на 8.01.2015 г. 12:22

Протокол 2 на комисията от 16.01.2015 г.

Публикуван тук: на 16.01.2015 г. 12:10

Съобщение за отваряне на ценови оферти. Качено на 16.01.2015 г.

Публикуван тук: на 16.01.2015 г. 12:11

Протокол 3 на комисията за оценка на подадените оферти от 22.01.2015 г.

Публикуван тук: на 23.01.2015 г. 13:50

Решение 5 на Ректора за класиране на участниците и обявяване на изпълнители на обществената поръчка от 23.01.2015 г.

Публикувано тук: на 23.01.2015 г. 13:51

 

Договор No SU8 от 16.02.2015 г. с Марвел ООД

Публикуван тук: на 20.02.2015 г. 10:45

Съобщение:

Гаранцията за участие на фирма "Марвел" ООД в ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на вискозиметър за нуждите на ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София” ще бъде върната на 23.02.2015 г.

 

1.фактура 0000007538 от 17.02.2015 г. Авансово плащане по договор SU 8/ 16.02.2015 г. в размер на 9740.04 лв., явяващи се 50% от договорената цена е извършено на 20.02.2015 г.

 

2.фактура 0000007642 от 21.03.2015 г. Междинно плащане по договор SU 8/ 16.02.2015 г. в размер на 5 844.02 лв., явяващи се 30% от договорената цена е извършено на 21.03.2015 г.

 

3.фактура 0000007643 от 23.03.2015 г. Окончателно плащане по договор SU 8/ 16.02.2015 г. в размер на 3 896.02 лв., явяващи се 20% от договорената цена е извършено на 27.03.2015 г.

 

368 0.162