bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Alumni Първенци
Close Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ПЪРВЕНЦИ НА ВИПУСКИТЕ

Народно училище за трудови офицери “Ген. Бл. Иванов” (НУТО)

1953 г. – л-т Георги Илиев

1954 г. – л-т Димитър Йончев

1955 г. – л-т Борис Стоянов

1956 г. – л-т Никола Парушев

1957 г. – л-т Румен Иванов

Народно военно училище за трудови офицери “Ген. Бл. Иванов” (НВУТО)

1966 г. – мл. л-т Илия Борисов Ников

1967 г. – мл. л-т Тошко Иванов Николчовски

1968 г. – мл л-т Иван Вълков Иванов

1969 г. – мл. л-т Иван Василев Иванов

1970 г. – мл. л-т Петко Донков

Полувисше народно военно училище за офицери от Строителни войски “Ген. Бл. Иванов” (ПНВУОСВ)

1971 г. – мл. л-т Митьо Койнов Славов

1972 г. – мл. л-т Васил Борисов Божков

1973 г. – мл. л-т Кольо Стефанов Колев

1974 г. – мл. л-т Николай Любомиров Йосифов

1975 г. – мл. л-т Венцислав Ангелов Пейков

Висше народно военно строително училище “Ген. Бл. Иванов” (ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов”)

1977 г. – л-т инж. Димитър Стоянов Мишев

1978 г. – л-т инж. Пламен Желев Желев

1979 г. – л-т инж. Петър Стойчев Папизов

1980 г. – л-т инж. Цветан Монов Кулевски – първенец на випуските на всички военни училища

1982 г. – л-т инж. Стою Димитров Цуцеков

1983 г. – л-т инж. Венцислав Георгиев Йорданов

1984 г. – л-т инж. Васил Георгиев Васев

1985 г. – л-т инж. Веселин Георгиев Дошков

1986 г. – л-т инж. Петър Георгиев Греков

1987 г. – л-т инж. Радослав Георгиев Атанасов

1988 г. – л-т инж. Тодор Иванов Трайков

1989 г. – л-т инж. Стоян Аспарухов Стоянов

1990 г. – л-т инж. Николай Георгиев Ценов

Висше военно инженерно строително училище “Л. Каравелов” (ВВИСУ “Л. Каравелов”)

1991 г. – л-т инж. Румен Апостолов Ценов

1992 г. – л-т инж. Величко Иванов Руменов

1993 г. – л-т инж. Милко Стефанов Минев

1994 г. – л-т инж. Георги Иванов Василев

1995 г. – л-т инж. Цанко Василев Миланов

1996 г. – л-т инж. Росен Георгиев Костов

1997 г. – л-т инж. Стоян Раднев Димитров

1998 г. – л-т инж. Борислав Тотюв Даалов

1999 г. – л-т инж. Даниела Александрова Боянова и л-т инж. Атанас Петров Тасмов

2000 г. – л-т инж. Марияна Кирилова Достинова

Висше строително училище “Л. Каравелов” (ВСУ “Л. Каравелов”)

2001 г. – л-т инж. Христина Стоянова Заякова

2002 г. – л-т инж. Веселин Георгиев Първанов

            – л-т инж. Петър Димитров Миленов – степен “бакалавър”

2003 г. – инж. Чавдар Петров Стоянов

2004 г. – инж. Диан Димитров Делчев – степен “бакалавър”

2005 г. – инж. Ерджан Юсеин Мехмет – степен “бакалавър”

               магистър инж. Анатоли Венелинов Гюров

2006 г. - инж. Красимира Миткова Чернева – степен “бакалавър”

               магистър инж. Радослава Георгиева Кишкина

2007 г. – инж. Анита Костадинова Хандрулева – степен “бакалавър”

               магистър инж. Ерджан Юсеин Мехмет

2008 г. – инж. Тихомир Данаилов Томов – степен “бакалавър”

               магистър инж. Красимира Миткова Чернева

2009 г. – инж. Костадинка Денкова – степен “бакалавър”

               инж. Павлина Панчева – степен “бакалавър”

               магистър инж. Анита Хандрулева

2010 г. – инж. Радой Михайлов – степен “бакалавър”

               магистър инж. Мария Илчева

               магистър инж. Тихомир Томов

2011 г. – инж. Филип Христов – степен “бакалавър”

               магистър арх. Елина Серева

               магистър инж. Костадинка Денкова

               магистър инж. Гергана Георгиева

               магистър инж. Татяна Дерменжи

2012 г. – инж. арх. Петя Майданова – степен “бакалавър”

               магистър арх. Катерина Тончева

               магистър инж. Радой Михайлов

2013 г. – инж. Елена Пирнарева – степен “бакалавър”

               магистър арх. Йорданка Петрова

               магистър инж. Филип Христов

2014 г. – инж. Мартин Петков – степен “бакалавър”

               магистър арх. Милена Кимрянова

               магистър инж. арх. Петя Майданова

 

 

 

181 0.386