bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Лаборатории на ЛИК Лаборатория по строителни материали и продукти Лаборатория по строителна химия и екология Лаборатория по земна механика Кабинет по транспортно строителство Кабинет по инженерна геология Кабинет по геодезия Компютърна лаборатория по строителни конструкции Лаборатория за числени експерименти и анализ на строителни конструкции Лаборатория по информатика и 2D проектиране
Close Laboratory Research Complex Ръководство на ЛИК Лаборатории на ЛИК Sector “Attestation of Conformity and Technical Approval” Lab for Testing Inorganic and Organic Materials and Products
Close Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Computer Centre Library Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Close Обслужващи звена Financial Department Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Лаборатория по строителни материали и продукти

 

Катедра: Ниско строителство
Ръководител: ас. инж. Милена Мидева-Димитрова
Специалист: доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов
Местоположение: Сутерен 001, бл.6 (уч. корпус) - Изпитване на бетони и разтвори
Сутерен 002, бл.6 (уч. корпус) - Физични и механични изпитвания
Сутерен 003, бл.6 (уч. корпус) - Изпитване на свързващи вещества
Сутерен 004, бл.6 (уч. корпус) - Изпитване на добавъчни материали
Контакти: mideva@ abv.bg GSM: 0899 184 865
   
Обхват на дейността: Извършване на учебна и научна дейност с участието на студенти, докторанти и преподаватели включваща изследвания, изготвяне на научни доклади и др.
   
Технически средства:  

 

 

337 0.241