bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Лаборатории на ЛИК Лаборатория по строителни материали и продукти Лаборатория по строителна химия и екология Лаборатория по земна механика Кабинет по транспортно строителство Кабинет по инженерна геология Кабинет по геодезия Компютърна лаборатория по строителни конструкции Лаборатория за числени експерименти и анализ на строителни конструкции Лаборатория по информатика и 2D проектиране
Close Laboratory Research Complex Ръководство на ЛИК Лаборатории на ЛИК Sector “Attestation of Conformity and Technical Approval” Lab for Testing Inorganic and Organic Materials and Products
Close Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Computer Centre Library Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Close Обслужващи звена Financial Department Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Лаборатория за числени експерименти и анализ на строителни конструкции

 

Катедра: Строителни конструкции
Ръководител: доц. д-р инж. Георги Д. Георгиев
Специалист: ас. инж. Станислав Цветков
Местоположение: 206А, бл.6 (учебен корпус)
Контакти: st.cvetkov@vsu.bg GSM: 0896 080 880
   
Обхват на дейността: Извършване на учебна и научна дейност с участието на студенти, дипломанти и докторанти, включваща изследвания, изготвянето на научни доклади, научно-изследователски дипломни работи и др. в областта на числените експерименти и анализите на сгради и съоръжения, в т.ч. формулиране и/или доказване на нови закономерности в поведението на строителните конструкции.
   
Технически средства: В лабораторията се работи с програмни продукти, като: Tower 6/7, Design Expert, SAP2000 и др.
ГРАМОТИ

 

341 0.086