bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Компютърно-информационен комплекс Правилник (pdf) Вътрешни правила (pdf) Образци на електронни документи
Close Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Computer Centre Library Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Close Обслужващи звена Financial Department Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Образци за електронно попълване на заявки до ръководителя на КИК

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
Формуляри на заявки с подател преподавател или административен персонал (изтеглете и попълнете)

 • Използване на преносима компютърна техника, оборудване и др. основни средства (Формуляр 1_А)
 • Достъп до опорна мрежа, достъп до WiFi (Формуляр 6-А)
 • Достъп до системата за електронно обучение Moodle и електронна поща (Формуляр 6-Б)
 • Ползване компютърна техника/комуникационни средства и ресурси (Формуляр 5)
 • Подмяна на изразходван консуматив за принтер/копирна машина/МФУ (Формуляр 8-А)

ЗА ХОНОРУВАНИ И ГОСТ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Формуляри на заявки с подател - хоноруван или гост (изтеглете и попълнете)

 • Използване на преносима компютърна техника, оборудване и др. основни средства (Формуляр 1_А)
 • Достъп до опорна мрежа, достъп до WiFi (Формуляр 6-А)
 • Достъп до системата за електронно обучение Moodle и електронна поща (Формуляр 6-Б)
 • Ползване компютърна техника/комуникационни средства и ресурси (Формуляр 5_1)
 • Подмяна на изразходван консуматив за принтер/копирна машина/МФУ (Формуляр 8-А)

ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Формуляри на заявки с подател обучаван във ВСУ  (изтеглете и попълнете)

 • Използване на преносима компютърна техника, оборудване и др. основни средства (Формуляр 1_А)
 • Достъп до опорна мрежа, достъп до WiFi (Формуляр 4-А)
 • Достъп до системата за електронно обучение Moodle и електронна поща (Формуляр 4-Б)

ОБЩИ ДОКУМЕНТИ
Помощни формуляри на заявки за услуга или ресурс, неописани във Вътрешни правила на КИК (изтеглете и попълнете)

 

301 0.402