bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Assoc. Prof. Dr. Architect Lyudmila Alexandrova Prof. Dr. Architect Yanko Alexandrov доц. д-р арх. Юлия Илиева ас. д-р арх. Ярослав Рангелов ас. арх. Андрей Велинов Assistant Prof. Dr. Architect Inavka Marinova Assistant Prof. Architect Diana Hristova Building Construction and Structure
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Yuliya Ilieva

Assoc. Prof. Dr. Architect

Department of Building Construction and Architectural Structures

Reception time:
Tuesday from 10:00 to 12:00, room 207-1, block 6


Telephone:
E-mail: yuliya_ilieva@vsu.bg

Subjects taught in the department:
Architectural Constructions 1, 3 сем., 2014, Сivil Engineering and Architecture
Architectural Constructions 1, 4 сем., 2014, Сivil Engineering and Architecture
Architectural Structures 1, 5 сем., 2014, Architecture
Architectural Structures 1, 6 сем., 2014, Architecture
IAD - Representation Media in Architecture , 2 сем., 2014, Architecture
Energy Efficient Architecture, 4 сем., 2014, Architecture
Building Construction 1, 1 сем., 2014, Architecture
Building Construction 1, 2 сем., 2014, Architecture
Building Construction 2, 2 сем., 2014, Architecture
Building Construction 3, 3 сем., 2014, Architecture
Buildings Construction 3, 4 сем., 2014, Architecture
Building Construction and Architecture, 3 сем., 2014, Civil Egineering
Technical Drawing, 1 сем., 2014, Civil Egineering
---
Building Construction and Architecture, 3 сем., 2011, Civil Egineering
Building Construction and Architecture, 4 сем., 2011, Civil Egineering
Technical Drawing, 1 сем., 2011, Civil Egineering

Образование
2012 – 2013 УАСГ - София
Професионално направление:

5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Научна специалност: „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“
Степен: Доктор

1998-2004

УАСГ - София

Научна специалност

Архитектура

Степен

Магистър

Професионална реализация
2017 - до сега ВСУ „Любен Каравелов” – гр. София
Длъжност:

Архитектурен факултет, катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”
Доцент архитект

2011 – 2017 ВСУ „Любен Каравелов” – гр. София
Длъжност: Архитектурен факултет, катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”
Главен асистент архитект

2008 – 2011

ВСУ „Любен Каравелов” – гр. София

Длъжност:

Архитектурен факултет, катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”
Асистент архитект

2009 – до сега

„Давимекс” ЕООД – гр. София

Длъжност:

Експерт по енергийна ефективност на сгради

2007 – 2010

„АРХИГРАФ” ЕООД – гр. София

Длъжност:

Управител

2006 – 2008

“Джиниъс МАД” – ООД – гр. София

Длъжност:

Архитект

2005 – 2006

“Маркан проект” – ООД – гр. София

Длъжност:

Архитект

2004

“СТЕММА ИНЖЕНЕРИНГ” – ООД – гр. София

Длъжност:

Архитект

Научни интереси:

В областта на сградостроителството

Членство в професионални организации

 КАБ (член с пълна проектантска правоспособност за упражняване на професията архитект - регистрационен № 02569);
САБ;
Българска строителна камара (координатор по безопасност и здраве в строителството).

Ръководство или участие в научни проекти

Участник в проект по НИЗ: „Интегриране на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ в сградната обвивка“, 2016-2018 г.
Участник в проект по НИЗ: „Иновативни методи за създаване на модулни структури от корави и гъвкави елементи за приложение в архитектурата“, 2014-2015 г.;

Учебни пособия Илиева, Ю., (2017). Ръководство по инженерно-строителна графика, Първо издание, София, ISBN: 978-954-331-073-9

Публикации

 35

 

 

 

351 0.387