bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Assoc. Prof. Dr. Blagovesta Ivanova-Tsotsova доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев Assoc. Prof. Dr. Architect Irena Spiridonova доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева ас. арх. Владимир Дамянов Urban Planning, Theory and History of Architecture
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ ГАЦОВ 
Лични данни
Научно звание

редовен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

 

e-mail

e_gatsov@mail.bg

  Образование  
1970 – 1976

ВИСИ – Архитектурен факултет – гр. София

Специалност

Архитектура

Степен

Магистър архитект

1992 - 1993 следдипломна квалификация по икономика - УНСС
Професионална реализация
2011 - до сега

ВСУ „Л. Каравелов” - главен асистент

2007 - 2011

ВСУ „Л. Каравелов” - редовен асистент

1991 – до сега

архитект на свободна практика

1980 - 1985 катедра „Градоустройство” - ВИАС - хоноруван асистент
1992 – 1996 „Колонел”ООД и „Агрин”ООД - гл. архитект
1989 – 1991

“Софстройпродукт” - гл. архитект

1986 - 1989

ИПМЖ - М-во на земеделието - н-к отдел

1984 - 1986

Кремиковски РНС - гл. специалист

1983 - 1984

НВИТО - Комитет по туризъм - специалист

1981 - 1983

ГДИС - СНС - специалист

1977 - 1981

Научно-изследователски сектор - ВИАС - специалист

1973 - 1974

„Промпроект” - М-во на леката промишленост - проектант

Научни интереси

Преподавателска и консултантска дейност в областта на архитектурата и градоустройството.

Проектиране и строителство на обществени, жилищни и промишлени сгради.
Членство в професионални организации

Съюз на архитектите в България – зам.-председател СПА 11

Камара на архитектите в България

Водени занятия

Абстрактна композиция - упражнения

Архитектурна композиция - упражнения

ВАП – Изобраз. средства в архитектурата - упражнения

Ваканционно селище - АП І - упражнения

Еднофамилна жил. сграда - АП ІІ - упражнения

Обществени сгради І - АП ІІІ - упражнения

Многофамилна жил. сграда - АП І - упражнения

Аграрни сгради - АП VІІ - упражнения

Промишлени сгради - АП ІХ - упражнения

Хотел - АП ХІІ - упражнения

Комплексна среда - АП ІV - упражнения

Промишлени сгради - САСС - упражнения

Сградостроителство ІІ - САСС - упражнения
Публикации Проекти и реализации в областта на жилищната, обществената и промишлената архитектура
 

 

328 1.568