bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
Assoc. Prof. Dr. Blagovesta Ivanova-Tsotsova доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев Assoc. Prof. Dr. Architect Irena Spiridonova доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Urban Planning, Theory and History of Architecture
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ ГАЦОВ 
Лични данни
Научно звание

редовен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

 

e-mail

e_gatsov@mail.bg

  Образование  
1970 – 1976

ВИСИ – Архитектурен факултет – гр. София

Специалност

Архитектура

Степен

Магистър архитект

1992 - 1993 следдипломна квалификация по икономика - УНСС
Професионална реализация
2011 - до сега

ВСУ „Л. Каравелов” - главен асистент

2007 - 2011

ВСУ „Л. Каравелов” - редовен асистент

1991 – до сега

архитект на свободна практика

1980 - 1985 катедра „Градоустройство” - ВИАС - хоноруван асистент
1992 – 1996 „Колонел”ООД и „Агрин”ООД - гл. архитект
1989 – 1991

“Софстройпродукт” - гл. архитект

1986 - 1989

ИПМЖ - М-во на земеделието - н-к отдел

1984 - 1986

Кремиковски РНС - гл. специалист

1983 - 1984

НВИТО - Комитет по туризъм - специалист

1981 - 1983

ГДИС - СНС - специалист

1977 - 1981

Научно-изследователски сектор - ВИАС - специалист

1973 - 1974

„Промпроект” - М-во на леката промишленост - проектант

Научни интереси

Преподавателска и консултантска дейност в областта на архитектурата и градоустройството.

Проектиране и строителство на обществени, жилищни и промишлени сгради.
Членство в професионални организации

Съюз на архитектите в България – зам.-председател СПА 11

Камара на архитектите в България

Водени занятия

Абстрактна композиция - упражнения

Архитектурна композиция - упражнения

ВАП – Изобраз. средства в архитектурата - упражнения

Ваканционно селище - АП І - упражнения

Еднофамилна жил. сграда - АП ІІ - упражнения

Обществени сгради І - АП ІІІ - упражнения

Многофамилна жил. сграда - АП І - упражнения

Аграрни сгради - АП VІІ - упражнения

Промишлени сгради - АП ІХ - упражнения

Хотел - АП ХІІ - упражнения

Комплексна среда - АП ІV - упражнения

Промишлени сгради - САСС - упражнения

Сградостроителство ІІ - САСС - упражнения
Публикации Проекти и реализации в областта на жилищната, обществената и промишлената архитектура
 

 

517 0.158

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...