bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев Assoc. Prof. Dr. Eng. Borislav Daalov Assoc. Prof. Dr. Eng. Veselin Slavchev ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков Prof. Dr. Eng. Totu Daalov Building Structures
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

Лични данни

Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 177

e-mail

venci_j@vsu.bg

Образование

1978 – 1983

ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил технология

Степен

магистър

Професионална реализация

2003 – 2010

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Организатор по научно-изследователска и издателска дейност

1995 – ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Гл.асистент по “Метални конструкции и технология на металните конструкции”

1991 – 1995

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ст.асистент по “Метални конструкции и технология на металните конструкции”

1986 - 1991

ВСУ „Л. Каравелов”

 

асистент по “Метални конструкции и технология на металните конструкции”

1983 – 1986

Строителни войски

 

Под. 62 720 – строителни обекти

Научни интереси

Проектиране, изграждане, производство и усилване на метални конструкции.

Водени лекционни курсове

ССС - р.о. - Стоманени конструкции - упражнения

ССС - р.о. – Дървени и пластмасови конструкции – упражнения

ССС - з.о. - Дървени и пластмасови конструкции - лекции

ССС – маг. – з.о. Специални метални конструкции – упражнения

ССС – маг. – з.о. ИД - Дървени конструкции – лекции

САСС- р.о. - Дървени конструкции – лекции

Учебни пособия

Стоянов Л. Бучков, Йорданов В. Ръководство за курсово проектиране по “ Технология на металните конструкции“, изд. на ВВИСУ Л. Каравелов”. С, 1996

Йорданов В. Методически указания за разработване на курсова задача по “ Метални конструкции ” на тема “Стоманен гредоред “, изд. на ВВИСУ "Л. Каравелов”. С, 1994.

Публикации

18 бр. научни публикации

Специализации

Център за професионално обучение – VDAB, гр. Хаселт, Белгия, 2005 г.

 

 

315 0.091