bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев Assoc. Prof. Dr. Eng. Borislav Daalov Assoc. Prof. Dr. Eng. Veselin Slavchev ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков Prof. Dr. Eng. Totu Daalov Building Structures
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
Ръководител катедра

Лични данни

Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул.Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 164

e-mail

georgiev.todor.d@gmail.com

Образование

Научна специалност

02.15.12 Строителни конструкции

1975 – 1979

ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

Магистър

1984 – 2006 г.

ВИАС (УАСГ)

 

 

Научна специалност

02.15.04. Строителни конструкции/ Стоманени конструкции

Степен

Доктор

Професионална реализация

2009 - ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Доцент, Ръководител катедра

  2008 - …….

Доцент

1998 – 2000

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Заместник-началник на катедра “Строителни конструкции”

1989 – 1998

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент

1987 – 1989

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Старши преподавател

1981 – 1987

ВСУ „Л. Каравелов”

 

преподавател

Научни интереси

Строителни конструкции – стоманени конструкции

Членство в професионални организации

Съюз на строителните конструктори в България;

Камара на инженерите в инвестиционнното проектиране – секция “Стротелни конструкции”

Водени лекционни курсове

ССС–35. Стоманени конструкции

ССС–41. Дървени и пластмасови конструкции

МАГ-СК-9. Специални метални конструкции

АРХ – 64-73. Стоманени и дървени конструкции

Стоманени и дървени конструкции – ВТУ “Т. Каблешков”, София;

Стоманени и дървени конструкции – ВСУ “Черноризец. Храбър”, Варна.

Монография

Предварително напрегнати стоманени греди

Учебни пособия

Танев С., Л. Стоянов, Б. Лесновски, Т. Георгиев – Ръководство за оразмеряване на елементите на металните конструкции

Публикации

39 научни публикации

1 изобретение

 

 

315 0.098