bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Профил на купувача PUBLIC PROCUREMENTS Buyer profile Messages Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Публични покани


Доставка на строителни материали за нуждите на ВСУ "Л. Каравелов" по обособени позиции

Публикувана на 10.03.2015 г.

Публична покана

.zip файл с повече информация

 

Отговори на въпроси към 18.03.2015 г.

 

Съобщение

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че отварянето на офертите за доставка на строителни материали ще се проведе на 31.03.2015 г. /вторник/ от 10.00 часа в административната сграда на ВСУ, ет. 3, Заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РАДАН ИВАНОВ
Ректор на ВСУ „Л. Каравелов“

 

Протокол на комисията за класиране на офертите от 31.03.2015 г.

Публикуван тук на 07.04.2015 г 11:20

 

Договор №188/07.05.2015 г. за доставка на строителни материали с "ГБС - Строй" ЕООД

Публикуван тук на 13.054.2015 г 13:50

 

Плащания

От фирма ГБС Строй ЕООД, по договор №188/07.05.2015 г.за доставка на строителни материали, са доставени и платени материали на обща стойност 1894.02 лв. от началото на договора до 30.06.2015 г.

От фирма ГБС Строй ЕООД, по договор №188/07.05.2015 г. за доставка на строителни материали, са доставени и платени материали на обща стойност 3 975,84 лв. от началото на договора до 31.10.2015 г.

 


Доставка на матраци и столове за обзавеждане на студентски общежития във ВСУ "Л. Каравелов"

Публикувана на 15.12.2014 г.

Публична покана

.zip файл с повече информация

 

Протокол от открито заседание за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти от 13.01.2013 г.

Публикуван тук на 15.01.2015 г 14:45

 

Договор № 53/ 17.02.2015 г. за доставка на матраци и столове със СД "Галвано - Костадинов с-ие"

Публикуван тук на 18.02.2015 г 13:50

 

Плащания

На 06.04.2015г. са платени 41 400 лева по договор със СД Галвано – Костадинов и сие – за доставка на матраци и столове. С банково извлечение № 28 от 06.04.2015 г. е платена частично сумата от 41 400 лева само за позиция 1 – матраци, 650 броя по фактура № 1000000296 от 01.04.2015 г.

На 16.04.2015 г. са платени 15 960 лева по договор със СД Галвано – Костадинов и сие – за доставка на матраци и столове. С банково извлечение №32 от 17.04.2015г. е платена сумата от 15 960 лева за позиция 2 – столове, 700 броя по фактура №10000002996 от 04.04.2015 г.


Изпълнение на Строително-монтажни работи във ВСУ "Л. Каравелов" 

Публикувана на 19.08.2014 г.

Публична покана

.zip файл с повече информация

 

Протокол от открито заседание за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти

Публикуван тук на 9.09.2014 г 14:26

 

Договор № 227/ 17.09.2014 г. за извършване на строително-монтажни работи с ЕТ "Павел Кузманов - Девор 90"

Публикуван тук на 24.09.2014 г 11:35

Плащания:
Извършено плащане в размер на 95 206,36 лева с ДДС на 28.11.2014 г.

 

Договор №228/23.09.2014 г. за извършване на строително-монтажни работи с "Адвент строй" ЕООД

Публикуван тук на 26.09.2014 г 12:40

Плащания:
Извършено плащане в размер на 11152,45 лева с ДДС на 20.11.2014 г.

 

Договор №250/19.11.2014 г. за извършване на строително-монтажни работи с "Геоком 2000" ООД

Публикуван тук на 24.11.2014 г 13:45


 

247 0.097