bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Useful Information Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation Messages
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Current Projects Current Projects Completed Projects Announced Competitions Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity CALL FOR PARTNERS Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Профил на купувача PUBLIC PROCUREMENTS Buyer profile Messages Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол на ВСУ Любен Каравелов."

Краен срок за подаване на оферти: 25.03.2016 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 25.03.2016 г. Час: 16:00

Документи за участие в обществената поръчка

Информация за преписката на сайта на АОП

pdf Протокол № 1 от 11.04.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 11.04.2016 г.

pdf Протокол № 770 от 11.05.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 14.05.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички заинтересовани

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите предложения в открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол на  ВСУ „Любен Каравелов“,

ще се състои на 06.06.2016 г. /понеделник/ от 10,00 14,00 часа в заседателната зала на ВСУ – гр. София, ул. „Суходолска“ № 175, ректорат, ет. 3.

ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА
Председател на комисия


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЗА ПРОМЯНА НА ЧАСА НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

До всички заинтересовани

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите предложения в открита процедура с предмет:  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол на  ВСУ „Любен Каравелов“,

ще се състои на 06.06.2016 г. /понеделник/ от 14,00 часа в заседателната зала на ВСУ – гр. София, ул. „Суходолска“ № 175, ректорат, ет. 3.

ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА
Председател на комисия

 


pdf Протокол № 3 от 23.06.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 28.05.2016 г. 10:15

pdf Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка
публикувано тук на 28.05.2016 г. 10:20


pdf Договор за доставка на хранителни продукти с "Кооп - търговия и туризъм" АД
публикувано тук на 20.09.2016 г. 11:30

pdf Договор за доставка на хранителни продукти с "Димитър Даракчиев" ООД
публикувано тук на 20.09.2016 г. 11:32

pdf Договор за доставка на хранителни продукти с "Азалия - МК" ООД
публикувано тук на 20.09.2016 г. 11:34

pdf ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ
публикувана тук на 29.09.2016 г. 16:10

 

 

508 0.756