bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Текущи процедури Резюмета от трудове на кандидатите
Close Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Текущи процедури

Резюмета от трудове на кандидатите по обявените конкурси

 

гл. ас. д-р арх. Ирена Николаева Спиридонова - участник в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - участник в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р арх. Ина Вълчева Ламбева - участник в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р Силвия Първанова Бумова - участваща в конкурс за доцент

 

доц. д-р арх. Борислав Янков Борисов - участващ в конкурс за професор

 

гл. ас. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - участваща в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - участник в конкурс за доцент

 

ас. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - участник в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р Ваньо Цветанов Георгиев - участващ в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р инж. Любен Евтимов Любенов - участващ в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р инж. Борислав Тотев Даалов - участващ в конкурс за доцент

 

гл. ас. д-р инж. Веселин Славчев Славчев - участващ в конкурс за доцент

 

доц. д-р инж. Георги Иванов Франгов - участващ в конкурс за професор

 

гл. ас. д-р инж. Христина Стоянова Заякова - участващ в конкурс за доцент

 

доц. доц. д-р Николай Лазаров Манев - участващ в конкурс за професор

 

гл.ас. д-р инж. Лъчезар Спасов Хрисчев - участващ в конкурс за доцент

 

доц. д-р инж. Дончо Наумов Партов - участващ в конкурс за професор
Отзиви от Milos Drdacky, Professor, DrSc., PhD., MSc., CEng., dr.h.c., Prof.Ing. Jiri Studnicka, DrSc., Prof.dr.ing. Radomir Folic, dr.hc. и Prof. dr. ing. Asterios Liolios

 

доц. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - участващ в конкурс за професор

 

доц. д-р Димитър Атанасов Димитров - участващ в конкурс за професор

 

доц. д-р арх. Янко Цветков Александров - участващ в конкурс за професор - том I

доц. д-р арх. Янко Цветков Александров - участващ в конкурс за професор - том II

доц. д-р арх. Янко Цветков Александров - участващ в конкурс за професор - том III

 

гл. ас. д-р Веселин Кънчев Кънчев - участващ в конкурс за доцент

 

 

237 0.092