bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Профил на купувача PUBLIC PROCUREMENTS Buyer profile Messages Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Assoc. Prof. PhD. Godinyachki

С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ОТ КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”


Краен срок за подаване на оферти: 31.05.2016 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 31.05.2016 г. Час: 16:00


Документи за участие в обществената поръчка


Информация за преписката на сайта на АОП


Протокол № 1 от 07.07.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 7.07.2016 г. в 12:46.


Протокол № 2 от 01.08.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 1.08.2016 г. в 16:30.

Съобщение:
Отварянето на ценовите предложения ще се състои на 4.08.2016 г. (четвъртък), в 10 часа в заседателната зала на ВСУ "Л. Каравелов" - София. Вижте: цялото съобщение
публикувано тук на 1.08.2016 г. в 16:05.


Протокол № 3 от 04.08.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 8.08.2016 г. в 18:00.

Съобщение:
На 11.08.2016 г. (четвъртък), в 10 часа в заседателната зала на ВСУ "Л. Каравелов" - София, ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител. Вижте: цялото съобщение
публикуван тук на 8.08.2016 г. в 18:10.


Протокол № 4 от 12.08.206 г. на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
публикуван тук на 17.08.2016 г. в 6:55.


Решение за класиране на участниците и обяваване на изпълнител
публикуван тук на 17.08.2016 г. в 6:56.

 

232 0.048