bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Assoc. Prof. Dr. Architect Lyudmila Alexandrova Prof. Dr. Architect Yanko Alexandrov доц. д-р арх. Юлия Илиева ас. д-р арх. Ярослав Рангелов ас. арх. Андрей Велинов Assistant Prof. Dr. Architect Inavka Marinova Assistant Prof. Architect Diana Hristova Building Construction and Structure
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Building Construction and Structure

 

Department of Building Construction and Architectural Structures
Noposition, namephone
(+359 2)
E-mail
1Изпълняващ длъжността ръководител катедра
Assoc. Prof. Dr. Architect Lyudmila Alexandrova
80 29 152salivgri@yahoo.com
Monday and Wednesday from 13:30 to 14:30
2Prof. Dr. Architect Yanko Alexandrov80 29 152aleksandrov@vsu.bg
Monday and Wednesday from 13:30 to 14:30
3Assoc. Prof. Dr. Architect Yuliya Ilieva yuliya_ilieva@vsu.bg
Tuesday from 10:00 to 12:00, room 207-1, block 6
4Assistant Prof. Architect Elena Dineva-Vasileva81 29 256dr9673640@abv.bg
понеделник, 5 час понеделник, 6 час
5Assistant Prof. Dr. Architect Yaroslav Rangelov yaroo@abv.bg
Tuesday from 10:30 to 12:30
6Assistant Prof. Dr. Architect Plamen Genov arch_genov@abv.bg
Tuesday from 10:40 to 12:25
7Assistant Prof. Architect Andrey Velinov81 29 256andreivel@gmail.com
Tuesday from 8:30 till 10:30
8Assistant Prof. Architect Dimitar Nikiforov - part time lecturer dimnikiforov@yahoo.co.uk
Tuesday, from 13:30 to 15:30
9Assistant Prof. Dr. Architect Inavka Marinova - part time lecturer80 29 168m_vania@hotmail.com
Monday 11:30-13:30
10Assistant Prof. Architect Diana Hristova - part time lecturer diana_christova@abv.bg
петък каб.207, 16-17ч

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

АП 1 - Пространствен, графичен и предметен дизайн, 2 сем., 2017, Дизайн
Architectural Design 2 - Detached House, 4 сем., 2014, Architecture
Architectural Design 9 – Industrial Buildings 1, 7 сем., 2014, Architecture
Architectural Design 5 - Multi-family Residential Building, 5 сем., 2014, Architecture
Architectural Design 7 - Agricultural Buildings, 6 сем., 2014, Architecture
Architectural Design 1 - Holiday Camp, 3 сем., 2014, Architecture
Architectural Design 10 - Urban Planning 2, 8 сем., 2014, Architecture
Architectural Design 15 - Interior 2 – Public Buildings, 10 сем., 2014, Architecture
Architectural Design 14 - Pre-diploma project , 10 сем., 2014, Architecture
Архитектура на хотелски сгради, 9 сем., 2014, Architecture
Architectural Constructions 1, 3 сем., 2014, Сivil Engineering and Architecture
Architectural Constructions 1, 4 сем., 2014, Сivil Engineering and Architecture
Architectural Structures 1, 5 сем., 2014, Architecture
Architectural Constructions 2, 4 сем., 2014, Сivil Engineering and Architecture
Architectural Constructions 2, 5 сем., 2014, Сivil Engineering and Architecture
Architectural Structures 1, 6 сем., 2014, Architecture
Architectural Structures 2, 6 сем., 2014, Architecture
Architectural Structures 2, 7 сем., 2014, Architecture
IAD - Representation Media in Architecture , 2 сем., 2014, Architecture
Energy Efficient Architecture, 4 сем., 2014, Architecture
Иновационно архитектурно проектиране, 9 сем., 2014, Architecture
Локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи, 2 сем., 2017, Урбанизъм
Fundamentals of Architectural Composition , 1 сем., 2014, Сivil Engineering and Architecture
Building Construction 1, 1 сем., 2014, Сivil Engineering and Architecture
Building Construction 1, 2 сем., 2014, Architecture
Building Construction 2, 2 сем., 2014, Architecture
Building Construction 2, 3 сем., 2014, Architecture
Building Construction 3, 3 сем., 2014, Architecture
Buildings Construction 3, 4 сем., 2014, Architecture
Building Construction and Architecture, 3 сем., 2014, Civil Egineering
Съвременна архитектурна практика - анализ, теория и композиция, 5 сем., 2014, Architecture
Съвременна архитектурна практика - анализ, теория и композиция, след САСС, 7 сем., 2014, Architecture
Теория и история на дизайна , 1 сем., 2017, Дизайн
Теория на иновационните стъпки, 5 сем., 2014, Architecture
Теория на иновационните стъпки, след САСС, 7 сем., 2014, Architecture
Technical Drawing, 1 сем., 2016, Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма
Technical Drawing, 1 сем., 2014, Civil Egineering
Practical Training - 3 Building Construction, 2 сем., 2014, Architecture

По стари учебни планове

Building Construction and Architecture, 3 сем., 2011, Civil Egineering
Building Construction and Architecture, 4 сем., 2011, Civil Egineering
Technical Drawing, 1 сем., 2011, Civil Egineering

 

 

446 0.605