bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Снимки от Ден на ВСУ в Пролетен салон 2016 - "Светът е дизайн"

На 31 май 2016 г. от 17 часа, в Дома на архитекта, ул. Кракра 11 (Съюз на архитектите в България), в рамките на Пролетен салон 2016 - "Светът е дизайн" се проведе Ден на ВСУ "Любен Каравелов". На събитието присъстваха студенти и преподаватели от ВСУ и гости.

 

 

213 0.139