bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Current Projects Current Projects Completed Projects Announced Competitions Upcoming conferences Scientific Seminar Книги на ВСУ Consultation Activity CALL FOR PARTNERS Where to publish?
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Книги на ВСУ

Учебник/издание

Редактори

ISBN

Година

Цена лв.

1

Доклади на МНК ВСУ‘2016 – I том

В. Стоянов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2016

30,00

2

Доклади на МНК ВСУ‘2016 – II том

В. Стоянов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2016

26,00

3

Доклади на МНК ВСУ‘2016 – III том

В. Стоянов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2016

33,00

4

Доклади на МНК ВСУ‘2016 на CD

В. Стоянов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2016

8,00

5

Доклади на МНК ВСУ‘2016 (комплект 3 тома и CD)

В. Стоянов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2016

85,00

6

Доклади на МНК ВСУ‘2015
(комплект 3 тома)

В. Стоянов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2015

25,00

7

Доклади на МНК ВСУ‘2015 на CD

В. Стоянов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2015

8,00

8

История на изкуството

Бл. Иванова.

ISBN: 978-954-281-723-9

2015

22,00

9

Триизмерна мрежа и релефи с основа на квадрат

Ал. Иванова, Ст. Дечев

ISBN: 978-954-331-060-9

2015

20,00

10

Доклади на МНК ВСУ‘2014
(комплект 4 тома)

В. Стоянов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2014

20,00

11

Доклади на МНК ВСУ‘2013
(комплект 3 тома)

В. Стоянов, М. Хамова, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2013

20,00

12

Ръководство по земна механика и фундиране на англ. език

 

 

2013

5,00

13

Доклади на МНК ВСУ‘2012
(комплект 3 тома)

К. Казаков, Р. Иванов, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2012

20,00

14

Доклади на МНК ВСУ‘2011
(комплект 2 тома)

Ц. Ценков, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2011

20,00

15

Доклади на МНК ВСУ‘2010
(комплект 2 тома)

Ц. Ценков, Д. Партов

ISSN: 1314-071X

2010

20,00

16

Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции

 

 

2010

15,00

17

Ръководство по пътно и железопътно строителство

 

 

2009

8,00

18

Справочник по висша математика

 

 

2008

4,00

19

Ръководство по геодезия

 

 

2008

10,00

20

Метод на крайните елементи

 

 

2006

8,00

21

Геодезия

 

 

2004

6,00

22

Ръководство за курсово проектиране по ВиК

 

 

2004

4,00

23

Метални конструкции, елементи и съединения 1 част

 

 

2003

8,00

24

Конкурсни задачи по математика (с допълн. задачи до м. април 2016)

 

 

2002 (2012)

3,00

За повече информация за изданията и за начина на плащане и получаване на книгите на ВСУ се обръщайте към г-жа Росица Иванова (rivanova@vsu.bg).

 

223 0.362