bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Assoc. Prof. Dr. Eng. Ventseslav Stoyanov проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов Assoc. Prof. Dr. Eng. Georgi Godinyachki доц. д-р инж. Христина Заякова ас. инж. Андрей Михайлов гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов Low-rise Construction
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

 

 

           МИЛЕНА ИСКРОВА МИДЕВА-ДИМИТРОВА


 
Лични данни

Научно звание

Асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359) 980 29 144

e-mail

mideva@abv.bg

  Образование  

Научна специалност

02.15.05 “Строителни материали и изделия и технология на производството им”

2012 – сега

Докторант към катедра “Ниско строителство”

2000 – 2006 ВСУ “Любен Каравелов” - София
Специалност Строителство на сгради и съоръжения
Специализация Строителни конструкции
Степен магистър
  Професионална реализация

2012 - сега

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Асистент, в катедра “Ниско строителство” на Висше Строително Училище "Любен Каравелов" – София

2011 – 2007

ВИА Проект 08

2008 – 2007

ВАГ ООД

2007 – 2006

Билдконсулт ООД

Водени лекционни курсове

ССС-24. Строителни материали и изолации-упражнения

САСС-24. Строителни материали и изолации - упражнения

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП

 

 

 

312 0.107