bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Assoc. Prof. Dr. Eng. Ventseslav Stoyanov проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов Assoc. Prof. Dr. Eng. Georgi Godinyachki доц. д-р инж. Христина Заякова ас. инж. Андрей Михайлов гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов Low-rise Construction
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ГЕОРГИ ИВАНОВ ФРАНГОВ 
Лични данни

Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 141

e-mail

office@stiv88.com

Образование  

1984 – 1987

ЛГСЗОТ - БАН

Научна специалност

01.07.12 Инженерна геология

Степен

доктор

1976 – 1981

ВМГИ

Специалност

Хидрогеология и инженерна геология

Степен

магистър

Професионална реализация

2000 - ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Доцент по научната специалност 01.07.12 Инженерна геология

1994 – 2000

Геологически институт - БАН

 

н.с. І ст. и ст.н.с. ІІ ст.

1984 – 1994

ЛГСЗОТ - БАН

 

докторант и научен сътрудник

1982 - 1984

НИПРОРУДА

 

специалист

Научни интереси

Геоложки хазарт и риск, изследване на свлачища, опазване на околната среда и паметниците на културата

Членство в професионални организации

ISSMGE – Международно общество по земна механика и геотехника

Българско дружество по земна механика и геотехника

Карпато-Балканска геоложка асоциация

Българско геоложко дружество

Международна асоциация по инженерна геология

КИИП

Водени лекционни курсове

ССС-3. Инженерна геология и хидрогеология

ССС-2.2. Инженерна геология

САСС-23. Инженерна геология

Публикации

70 научни публикации

Специализации

1989 г. - Русия и Грузия

1993 г. – Италия

 

 

312 0.222