bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Close Master after Bachelor Building Structures Construction Technology Management of Investment Projects Construction Technology and Management
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Учебен план за специализация "Управление на инвестиционни проекти"

 
  ПЪРВИ' СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура* Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects
1

Инвестиционна дейност в строителството

8 + 0 ТО   2
2

Анализ и оценка на алтернативни решения в инвестиционните проекти

8 + 4 И КЗ 5
3

Законова и нормативна уредба в строителството

8 + 0 ТО   3
4

Компютърни технологии І

0 + 9 ТО   3
5

Факултативна дисциплина

0 + 8   2
         
 

Обща аудиторна заетост, ч. – 90 ч.

24 +21

 

15

 

 

 

 

 

  ПЪРВИ'' СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects
6

Стратегии в инвестиционното проектиране

6 + 2 И   3
7

Строително предприемачество

6 + 2 И КЗ 3
8

Маркетинг в строителството

6 + 2 ТО

КЗ

3
9

Организация на строителните инвестиционни проекти

8 +7 И

КП

4
10

Факултативна дисциплина

0 + 4 ТО

 

2
 

 

 

 

 
 

Обща аудиторна заетост, ч. – 94 ч.

26 + 17

 

15
         
  ВТОРИ' СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура* Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects
11 Логистика в  строителните инвестиционни проекти 5 + 4 ТО КЗ 3
12 Управление на финансовите ресурси 6 + 4 И КЗ 4,5
13 Организация и управление на персонала 8 + 2 И КЗ 4,5
14 Нормативи на ЕС за качеството на строителството 7 + 0 ТО   3
15 Идентификация на риска и математически методи за анализ 4 + 8 И КП 5
         
  Обща аудиторна заетост, ч. – 96 ч. 30 + 18   15
         
  ВТОРИ'' СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура* Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects
16 Стандартизация и производствен контрол на строителните предприятия 7 + 0 ТО   2
17 Организация на комуникациите 4 + 0 ТО   2
18 Контрол и оперативно ръководство на строителните инвестиционни ппроекти 8 + 5 И КЗ 3,5
19 Компютърни технологии ІІ 0 + 15 ТО КЗ 4,5
20 Избираема дисциплина 8 + 0 ТО   3
         
  Обща аудиторна заетост, ч. – 94 ч. 27 + 20   15
         
  ДИПЛОМНА РАБОТА     15
 

Л + У И - Общо брой часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с изпит.

Л + У ТО - Общо брой часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с текуща оценка.

КП - курсов проект

КЗ - курсови задачи

 
 
СПИСЪК
НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
 
№ по ред Наименование на учебните дисциплини Аудиторна заетост Семестър Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. от тях
лекции упр.
И.1 Математико-статистически модели в управлението на инвестиционните проекти 8 8 0 ІІ сем. 3
И.2 Бизнес администриране и делово общуване 8 8 0 ІІ сем. 3
И.3

Кофражни системи и скелета

8 6 2 ІІ сем. 3
 
 
СПИСЪК
НА ФАКУЛТАТИВНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
 
№ по ред Наименование на учебните дисциплини Аудиторна заетост Семестър Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. от тях
лекции упр.
Ф.1 Западен език 16   16 І сем. 2
print Печат

 

 

235 0.088