bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Erasmus+ programme ERASMUS CHARTER 2014-2020 Erasmus Policy Statement Офис Партньорски университети Обща организация Признаване на обучението Каталог на дисциплините Езикова подготовка Студентска мобилност и практики Преподавателска мобилност Мобилност на персонал
Close International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Обща организация

 

Комисия по изпълнението на дейностите по Програма Еразъм във ВСУ “Л. Каравелов”:

 

Председател: доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов – Зам.-ректор по НДиС на ВСУ и Институционален координатор по ECTS
Членове: 1. доц. д-р инж. Георги Годинячки – Декан на Строителния факултет
  2. доц. д-р арх. Борислав Борисов – Декан на Архитектурния факултет
  3. Нели Йорданова, Р-л сектор „Сътрудничество” и Институционален Еразъм-координатор на ВСУ

 

Комисията отговаря за реализацията и управлението на Програма ЕРАЗЪМ на институционално ниво, и за качеството и контрола по изпълнението на договорните ангажименти на ВСУ с ЦРЧР, в това число за:

  • актуализиране на критериите за селекция и процедурите за подбор на студенти и преподаватели от ВСУ за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ;
  • изготвяне на предварителен разчет (план-сметка) за разхода на предвидените финансови средства съгласно Ръководството за изпълнение на децентрализираните дейности по Програма ЕРАЗЪМ и Договора с ЦРЧР;
  • провеждане на процедурите за подбор на студенти и преподаватели от ВСУ за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ.

 

 

Факултетни координатори, които отговарят за управлението и координирането на дейностите на факултетно ниво:

Факултетните координатори отговарят за изготвяне на Споразуменията за обучение на изходящите и входящите студенти, и признаване на обучението проведено от студентите по Програма ЕРАЗЪМ в институциите-партньори.

 

 

226 0.533