On October 18, 2018 USEA "Lyuben Karavelov" is celebrating 80 years since its establishment.

bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Useful Information Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation Messages
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Erasmus+ programme ERASMUS CHARTER 2014-2020 Erasmus Policy Statement Офис Партньорски университети Обща организация Признаване на обучението Каталог на дисциплините Езикова подготовка Студентска мобилност и практики Преподавателска мобилност Мобилност на персонал
Close International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Обща организация

 

Комисия по изпълнението на дейностите по Програма Еразъм във ВСУ “Л. Каравелов”:

 

Председател: доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов – Зам.-ректор по НДиС на ВСУ и Институционален координатор по ECTS
Членове: 1. доц. д-р инж. Георги Годинячки – Декан на Строителния факултет
  2. доц. д-р арх. Борислав Борисов – Декан на Архитектурния факултет
  3. д-р инж. Илиана Стойнова, Р-л сектор „Сътрудничество” и Институционален Еразъм-координатор на ВСУ

 

Комисията отговаря за реализацията и управлението на Програма ЕРАЗЪМ на институционално ниво, и за качеството и контрола по изпълнението на договорните ангажименти на ВСУ с ЦРЧР, в това число за:

  • актуализиране на критериите за селекция и процедурите за подбор на студенти и преподаватели от ВСУ за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ;
  • изготвяне на предварителен разчет (план-сметка) за разхода на предвидените финансови средства съгласно Ръководството за изпълнение на децентрализираните дейности по Програма ЕРАЗЪМ и Договора с ЦРЧР;
  • провеждане на процедурите за подбор на студенти и преподаватели от ВСУ за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ.

 

 

Факултетни координатори, които отговарят за управлението и координирането на дейностите на факултетно ниво:

Факултетните координатори отговарят за изготвяне на Споразуменията за обучение на изходящите и входящите студенти, и признаване на обучението проведено от студентите по Програма ЕРАЗЪМ в институциите-партньори.

 

 

523 0.301