bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев Assoc. Prof. Dr. Eng. Borislav Daalov Assoc. Prof. Dr. Eng. Veselin Slavchev ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков Prof. Dr. Eng. Totu Daalov Building Structures
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map
Снимка

Ivan Ivanchev

Chief Assist. Prof. Dr. Eng.

Department of Building Structures

Reception time:
Tuesday 16.30 - 17.30 h Wednesday 11:30 - 12:30 h


Telephone: 80 29 154
E-mail: iivanchev@mail.bg

Subjects taught in the department:
Computer-Aided Structural Design, 6 сем., 2014, Civil Egineering
Seismic Protection of Buildings and Installations, 1 сем., 2011, Строителни конструкции
Experiment Testing and Research of Construction Structures, 2 сем., 2011, Строителни конструкции
Condition Assessment and Testing of Structures, 8 сем., 2014, Civil Egineering
Reinforced Concrete, 5 сем., 2014, Civil Egineering
Reinforced Concrete, 6 сем., 2014, Civil Egineering
Reinforced Concrete Structures, 6 сем., 2014, Civil Egineering
Reinforced Concrete Structures, 7 сем., 2014, Civil Egineering
Modern Methods for Computer-Aided Structural Design, 1 сем., 2011, Строителни конструкции
---
Steel and Timber Structures, 6 сем., 2011, Architecture
Steel and Timber Structures, 7 сем., 2011, Architecture
Steel Structures, 6 сем., 2011, Civil Egineering
Steel Structures, 7 сем., 2011, Civil Egineering
Reinforced Concrete, 5 сем., 2011, Civil Egineering
Reinforced Concrete, 6 сем., 2011, Civil Egineering

Образование
2013 – 2016 ВСУ „Любен Каравелов“, София
Специалност 02.15.04 “Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции)”
Степен Доктор

2005 – 2010

УАСГ - София

Специалност

Строителство на сгради и съоръжения, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2017 г. до сега Главен асистент в катедра “Строителни конструкции” на Висше Строително Училище "Любен Каравелов" – София.

2011 - 2017 г.

Асистент в катедра “Строителни конструкции” на Висше Строително Училище "Любен Каравелов" – София.

2009 – 2011г.

Проектантско бюро ЙОДА ООД

2008 - 2009 г.

Проектантско бюро „АРКО СОФТ”

Научни интереси

Проектиране, моделиране, обследване и изпитване на строителни конструкции, изследване на нелинейно поведение с помощта на програмни продукти SAP2000, Tower и Stadyps. Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения.

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Регионална колегия София- град

Публикации

26 научни публикации

Научно - изследователски проекти

2 проекта

Участие в инвестиционни проекти

19 проекта

 

365 0.172