bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Vocational Training Center Десетгодишен юбилей Първият инженер от ЦПО Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерии със снимки Съобщения
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Специалности към Центъра за професионално обучение

Центърът за професионално обучение към ВСУ “Л. Каравелов” е лицензиран да извършва обучение по следните специалности:


 1. „Оператор на компютър”
  • ”Текстообработване” – първа степен на професионална квалификация (СПК)

 2. „Електромонтъор”
  • ”Електрически инсталации” – втора СПК

 3. ”Монтьор на енергиини съоръжения и инсталации”
  • ”Топлинна техника” – втора СПК
  • ”Климатична и вентилационна техника” – втора СПК

 4. ”Монтьор на Подемно–транспортна техника”
  • ”Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства” – втора СПК
  • ”Подемно-транспортна техника с електрозадвижване” – втора СПК

 5. ”Строителен техник”
  • ”Строителство и архитектура” – трета СПК
  • ”Водно строителство” – трета СПК
  • ”Транспортно строителство” – трета СПК

 6. ”Строител”
  • ”Помощник в строителството” – втора СПК
  • ”Кофражи” – втора СПК
  • ”Армировка и бетон” – втора СПК
  • ”Зидария” – втора СПК
  • ”Мазилки и шпакловки” – втора СПК
  • ”Вътрешни облицовки и настилки” – втора СПК
  • ”Външни облицовки и настилки” – втора СПК
  • „Мозайки” – втора СПК
  • ”Бояджийски работи” – втора СПК
  • ”Строително дърводелство” – втора СПК
  • ”Строително тенекеджийство” – втора СПК
  • ”Покриви” – втора СПК

 7. ”Строител - монтажник”
  • ”Стоманобетонови конструкции” – втора СПК
  • ”Метални конструкции” – втора СПК
  • ”Сухо строителство” – втора СПК
  • ”Дограма и стъклопоставяне” – втора СПК

 8. ”Монтажник на В и К мрежи”
  • ”Вътрешни В и К мрежи” – втора СПК
  • ”Външни В и К мрежи” – втора СПК

 9. ”Пътен Строител”
  • ”Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях” – втора СПК

 10. ”Озеленител”
  • „Парково строителство и озеленяване – първа СПК

 

400 0.134

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...