bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close VSU Regulations Regulations Laws Regulations Помещения под наем, търгове, обяви Site policy about cookies
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Помещения под наем, търгове, обяви


2017 г.


8.08.2017 г.

Заповед No 828/08.08.2017 г. на Ректора на ВСУ “Любен Каравелов"

ОБЯВА ЗА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ

ОГЛЕДИ НА ОБЕКТИТЕ – всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ – 16,00 ч. на 08.09.2017 г. в деловодството на ВСУ
ТЪРГОВЕТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 11.09.2017 г. (понеделник) от 11.00 часа
в административната сграда на ВСУ, ІІІ ет. - заседателна зала

Тръжна документация Позиция № 1

Тръжна документация Позиция № 2

Тръжна документация Позиция № 3

Тръжна документация Позиция № 4

Тръжна документация Позиция № 5

Тръжна документация Позиция № 6

Тръжна документация Позиция № 7

Тръжна документация Позиция № 8

Тръжна документация Позиция № 9

Тръжна документация Позиция № 10

Тръжна документация Позиция № 11

Тръжна документация Позиция № 12

Тръжна документация Позиция № 13

Тръжна документация Позиция № 14

Тръжна документация Позиция № 15

Тръжна документация Позиция № 16

Тръжна документация Позиция № 17

Тръжна документация Позиция № 18

Тръжна документация Позиция № 19

Заповед на ректора № 1001 от 19.10.2017 г. за определяне на наематели на обекти


2016 г.


ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

на 27.05.2016 г. (петък) от 11.00 часа в административната сграда на ВСУ, ІІІ ет. - заседателна зала

Обява

Тръжна документация

 


О Б Я В А

На основание: чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост (ЗДС), чл. 13 и чл. 51 от ППЗДС и Заповед № 23/08.01.2016 г. на Ректора на ВСУ “Любен Каравелов",

ОБЯВЯВАМ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ


2014 г.


Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на ВСУ
Търг с тайно наддаване за продажба на излишни и негодни движими вещи, собственост на ВСУ "Л. Каравелов"....   още...

 

266 1.869