bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев Assoc. Prof. Dr. Eng. Borislav Daalov Assoc. Prof. Dr. Eng. Veselin Slavchev ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков Prof. Dr. Eng. Totu Daalov Building Structures
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ
Лични данни
Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

e-mail

st.cvetkov@vsu.bg

Образование
Научна специалност 02.15.04 Строителни конструкции /Стоманобетонни конструкции/
2003 - 2011

ВСУ “Любен Каравелов” - София

Специалност

Строителство на сгради и съоръжения

Степен магистър
Специализация

„Строителни конструкции”

Професионална реализация
2010 - ………. ВСУ „Л. Каравелов”
  Асистент по „Стоманобетон” и „Стоманобетонни конструкции”
Научни интереси

Пространствено моделиране и анализ на сгради и съоръжения

Антисеизмично проектиране на сгради и съоръжения
Водени учебни занятия

ССС-29 Стоманобетон  

ССС–34 Стоманобетонни  конструкции

САСС–32  Стоманобетон

САСС–49  Стоманобетонни конструкции

А–43  Стоманобетонни конструкции
 

 

316 0.117