bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Admissions for current year Online Admission Questions about admission Creating Profile Log in Required Documents for non-EU Admission Requirements Незаети места Dormitory Accommodation Practical Information Frequently Asked Questions (FAQ) Класиране Контакти
Close Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Незаети места във ВСУ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

Все още имаме незаети места за всички специалности – редовно и задочно обучение.

Кандидат-студентите могат да се записват на свободните места с успешно издържан държавен зрелостен изпит по математика или български език и литература или приемен изпит по математика от друго висше училище, а за специалност Архитектура - с оценки от приемен изпит по математика и рисуване от друго висше училище.

Записването на незаетите места се извършва във всеки работен ден от 08:30 ч. до 15:30 ч. в канцеларии № 30 за специалности Архитектура и САСС и № 27 за останалите специалности (ет. 3 в административната сграда на ВСУ).

От Ръководството на ВСУ „Л. Каравелов”

 

243 0.094