bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов Assistant Prof. Eng. Vladislava Gogova Assistant Prof. Eng. Dobrin Sotirov Assistant Prof. Konstantin Tasov ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев Assoc. Prof. Dr. Eng. Lachezar Hrischev ас. инж. Здравка Александрова Technology and Construction Management
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЯНОВ
 
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 181

e-mail

v_stoianov@vsu.bg; venci_sto@abv.bg

Образование
1998 – 2004

ВСУ “Любен Каравелов” - София

Научна специалност

05.02.21 “Организация и управление на производството (строителството)”

Степен

доктор

1982 – 1987

ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2005 – .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Изпълняващ длъжността Ръководител катедра “Мениджмънт в строителството”

1996 - ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Асистент в катедра “Мениджмънт в строителството”

1987 – 1996

ГУСВ

 

Технически ръководител на строеж

Научни интереси

Проектиране, строителство, организация на строителството, строителен мениджмънт

Водени лекционни курсове

ССС-42. Организация на строителството

САСС-50. Организация на строителството

СДС-5.6. Организация на строителството

ССС-5.6. Организация на строителството

ССС-И.2.5. Компютърни системи в организацията и управлението на строителството

Учебни пособия

Стоянов, В. Ръководство по компютърни системи в организацията и управлението на строителството “Building Manager”. С. ВСУ, 2004

Публикации

24 научни публикации

 

341 0.185