bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов Assistant Prof. Eng. Vladislava Gogova Assistant Prof. Eng. Dobrin Sotirov Assistant Prof. Konstantin Tasov ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев Assoc. Prof. Dr. Eng. Lachezar Hrischev ас. инж. Здравка Александрова Technology and Construction Management
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ОФЕЛИЯ КИРИЛОВА ЛАЗОВА 
Лични данни
Научно звание

Доцент

Научна степен

Доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефони

(+359) 80 29 176, 0887 29 09 39

e-mail

o_lazova@abv.bg

Образование  
2003 - 2005

УАСГ

Специалност

Технология и механизация на строителното производство

Научна с тепен

Доктор

1992 - 1995

ВИАС

Специалност

Мениджмънт на инженерна фирма

Степен

магистър

1980 – 1985

ВИАС

Специалност

Промишлено и гражданско строителство - конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
1996 - .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент по “Технология и механизация на строителството”

2003 - .....

УАСГ гр.София, хоноруван асистент по “ Технология и механизация на строителното”

2003 - .....

ВСУ “Черноризец Храбър” гр. Варна, хоноруван асистент по “Технология на изграждане на специални стоманобетонни съоръжения”

1990 - .....

ЛТУ гр.София, хоноруван асистент по “Теоретична механика и строително дело”

1993 - 1986

СЦ към МТРС, гр. София, научен сътрудник II степен по “Технология и механизация на строителството”

 

Старши асистент и главен асистент по земна механика и фундиране

1987 – 1992

КИНИРПВД гр. София, научен сътрудник II степен по “Технология и механизация на строителството”

1985 - 1987

СМК – гр. Кюстендил, в строителна лаборатория, арматурен цех и на стротелен обект

Научни интереси

Технология на строителното производство Технологично-конструктивни проблеми и решения при изграждане на сгради с “предплочи” и “предстени”

 

Водени лекционни курсове

ССС-И.2.4. Съвременни кофражни системи

ССС-3.1. Технология на строителните процеси

СДС-3.1. Технология на строителните процеси

ССС-3.4. Информационни технологии II

СДС-3.4. Информационни технологии II

Учебни пособия

Тестове по “Технология на строителните процеси” за проверка и оценка на знанията

Публикации

39 научни публикации

 

340 0.123